Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Omogućeno kreditiranje u sektoru turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja. Maksimalan iznos pozajmice može biti do 20 miliona dinara za preduzetnike i mikro pravna lica, do 80 miliona dinara za mala i do 180 miliona dinara za srednja pravna lica


Oni koji posluju u sektoru turizma, putničkog saobraćaja i ugostiteljstva mogu da konkurišu za kredite za likvidnost kod Fonda za razvoj, u vrednosti od 20 miliona do 180 miliona dinara, u zavisnosti od toga da li se vode kao preduzetnici, mala ili srednja preduzeća. Dozvoljeno je da konkurišu i oni koji su smanjivali broj zaposlenih od 15. marta.

Fond za razvoj objavio je posebne uslove za odobravanje kredita za likvidnost preduzetnicima i kompanijama koje posluju u turizmu, putničkom saobraćaju i ugostiteljstvu, sektorima čije poslovanje je posebno pogođeno pandemijom.

Kada je reč o vrednosti pozajmica, maksimalan iznos kredita može biti do 20 miliona dinara za preduzetnike i mikro pravna lica, zatim do 80 miliona dinara za mala i do 180 miliona dinara za srednja pravna lica.

"Privredni subjekt koji konkuriše za kredit za likvidnost po ovom programu, u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje, može imati smanjenje broja zaposlenih", objavio je Fond za razvoj.

Krediti za likvidnost odobravaju se sa rokom otplate do pet godina koji uključuje grejs period do dve godine, sa kamatnom stopom od 1 odsto.

Sredstva obezbeđenja za ove kredite takođe zavise od visine pozajmice, pa su za neke dovoljne menice tražioca ili jemstva, dok za iznose iznad 80 miliona dinara Fond, uz menice i jemstva traži zalogu na opremi, robi, vozilima, a u nekim slučajevima i hipoteku prvog reda.

"Ukoliko su osnivači lica koja su strani državljani ili privredna društva registrovana u inostranstvu, u tom slučaju se ne dostavljaju menice osnivača", objavio je Fond.

Izvor: Vebsajt Nova, Milica Rilak, 10.06.2020.
Naslov: Redakcija