Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Porez na poklon - Obaveze i oslobođenje


Poklanjanje novca ili imovine drugoj osobi čest je gest i izraz međusobne ljubavi i poštovanja. U Srbiji je predviđen porez na poklon, a koji se odnosi na novac ili imovinu koju neko daje drugoj osobi bez naknade. U ovom slučaju poreski obveznik, odnosno lice koje je u obavezi da izmiri porez na poklon je poklonoprimac.

Porez na poklon se odnosi na svaki poklon čija je vrednost veća od 100.000 dinara. Ukoliko je poklon vrednosti od 100.000 dinara ili manje, on se ne oporezuje. Međutim, ako je vrednost poklona veća od 100.000 dinara, onda se na taj iznos plaća porez od 2,5% vrednosti poklona.

Ipak, od ovog načina oporezivanja postoje izuzeci, a koji se u najvećem broju slučajeva i primenjuju, budući da je poklon najzastupljeniji među bliskim srodnicima.

Naslednici prvog naslednog reda poklonodavca (poklonodavčeva deca i bračni drug) oslobođeni su plaćanja poreza na poklon.

Naslednici drugog naslednog reda (roditelji, braća i sestre) plaćaju porez na poklon po poreskoj stopi od 1,5% vrednosti poklona.

Naslednici trećeg naslednog reda ili dalji srodnici, kao i poklonoprimci koji sa poklonodavcem nisu u rodbinskom odnosu, plaćaju porez na poklon u visini od 2,5%.

Naslednici prvog reda (deca i bračni drug)    Oslobođeni poreza

Naslednici drugog reda (roditelji, braća i sestre)        1,5% vrednosti poklona

Naslednici trećeg reda i dalji srodnici 2,5% vrednosti poklona

U svakom slučaju, bili oslobođeni obaveze plaćanja poreza ili ne, neophodno je da u roku od 30 dana od dana poklanjanja podnesete Poresku prijavu nadležnoj Poreskoj upravi, kako bi bilo doneto Rešenje o oporezivanju ili oslobađanju od istog. Po trenutnim poreskim propisima, u slučaju overe Ugovora o poklonu, nadležni Javni beležnik prosleđuje poresku prijavu Poreskoj upravi, nakon čega Vam stiže Rešenje u kome je naznačena Vaša obaveza.

Ukoliko u Vašem slučaju postoji osnov za umanjenje ili oslobođenje navedene obaveze, neophodno je da osnov dokažete tako što ćete priložiti dokumentaciju koja dokazuje Vaše srodstvo sa poklonodavcem ili neki od ostalih osnova za umanjenje ili oslobođenje obaveze predviđenih Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019, 144/2020, 118/2021, 138/2022 i 92/2023).

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Lawlife, advokat Nada Gnjatić, 13.05.2024.
Naslov: Redakcija