Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PROGRAMU OBAVEZNE I PREPORUČENE IMUNIZACIJE STANOVNIŠTVA PROTIV ODREĐENIH ZARAZNIH BOLESTI: Obavezna vakcinacija protiv 11 bolesti, kao i vakcinisanje zdravstvenih ranika


Srbija je prošle nedelje dobila novi Pravilnik o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2020 - dalje: Pravilnik), koji je stupio na snagu u četvrtak, 7. maja. Svako ko ne bude poštovao odredbe ovog Pravilnika, biće kažnjen sa 50.000 do 150.000 dinara, s obzirom na to da je, u međuvremenu, minimalna kazna, koja je bila 30.000 dinara, podignuta.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestao je da važi Pravilnik o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017 i 11/2018).

- Na osnovu člana 66. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 68/2020), ministar zdravlja donosi Pravilnik o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti - navodi se u Pravilniku.

Novi dokument kao i stari, sadrži spisak bolesti protiv kojih je obavezna vakcinacija, a kojih je 11, a Pravilnikom je detaljno objašnjeno koje osobe treba da se vakcinišu koje su u posebnom riziku od nekoliko bolesti.

Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi obavezna aktivna imunizacija lica određenog uzrasta su - tuberkuloza, difterija, tetanus, dečija paraliza, veliki kašalj, male boginje, rubela, zauške, hepatitis B, oboljenja izazvana Hemofilusom influence tip b i oboljenja izazvana Streptokokom pneumonije.

Postoji sedam bolesti za koje je obavezna aktivna i pasivna vakcinacija osoba koje su u posebnom riziku, da dobiju tešku kliničku sliku. Pored virusa gripa, tu su i hepatitis B, meningokokne bolesti, oboljenja izazvana Streptokokom pneumonije, oboljenja izazvana Hemofilusom influence tip b, varičela i infekcije izazvane respiratornim sincicijalnim virusom.

Na spisku za ove bolesti su trudnice, deca starija od šest meseci koja imaju hronična oboljenja pluća (uključujući astmu), hronične poremećaje kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju),šećernu bolest, gojaznost, bubrežnu disfunkcijom, hemoglobinopatijom, hronične neurološke poremećaje, maligna oboljenja, deca sa presađenim tkivom i organima...

Ova vakcinacija namenjena je i osobama starijim od 65 godina, članovima porodice bolesnika u povećanom riziku, kao osobama smeštenim i zaposlenim u gerontološkim centrima, i kod dece, omladine i starih osoba smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i zaposlenih u njima.

Zdravstveni radnici će se i dalje vakcinisati protiv najmanje 9 bolesti - hepatitisa B, gripa, malih boginja, rubele, zauški, difterije, velikog kašlja, meningokokne bolesti, varičela i drugih zaraznih bolesti.

I ovaj Pravilnik je istakao koji zdravstveni radnici u privatnoj praksi treba da se vakcinišu.

- Zaposleni u zdravstvenim ustanovama, koji nisu preležali ili nisu vakcinisani protiv ovih zaraznih bolesti, u slučaju obolevanja mogu predstavljati izvor infekcije za pacijente, druge zaposlene, kao i osobe iz bliskog kontakta u populaciji. Zaposleni u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, koji podležu obaveznoj aktivnoj i pasivnoj imunizaciji su oni koji pružaju usluge zdravstvene zaštite na odeljenjima sa povećanim rizikom od zaraznih bolesti i to na poslovima dijagnostike, lečenja, nege, ishrane bolesnika i poslovima održavanja higijene - navodi se u Pravilniku.

Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi obavezna aktivna imunizacija putnika u međunarodnom saobraćaju su žuta groznica i meningokokne bolesti, kao i druge zarazne bolesti po zahtevu zemlje u koju se putuje.

- Troškove obavezne aktivne imunizacije putnika u međunarodnom saobraćaju snosi lice koje se imunizuje zbog potrebe putovanja - precizira se u Pravilniku.

Pravilnik sadrži i plan nabavke vakcina sve do 2023. godine. Tako je, na primer, za ovu godinu planirana nabavka 400.00 vakcina protiv gripa, za 2022. za 50.000 više, a za 2023. - 500.000 vakcina.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 68/2020), sa samo jednom tačkom izmene, usvojen je u Narodnoj skupštini Republike Srbije četiri dana posle ovog Pravilnika - 10. maja. Tom izmenom, minimalna kazna za nepoštovanje propisane vakcinacije povećana je sa 30.000 na 50.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, 11.05.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija