Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Predviđeno fazno uvođenje obaveznog, a u pojedinim slučajevima fakultativnog režima izdavanja elektronskih faktura, kao i uvođenjem obaveznog režima elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskog fakturisanja


U Narodnoj skupštini održano je javno slušanje o Predlogu zakona o elektronskom fakturisanju, koji je prisutnima obrazložila državni sekretar u Ministarstvu finansija Slavica Savičić. Ona je istakla da su razlozi za donošenje Predloga zakona uspostavljanje vidljivosti u pogledu širokog kruga transakcija između subjekata javnog sektora, subjekata privatnog i javnog sektora, kao i subjekata privatnog sektora u sistemu elektronskih faktura, kao i unapređenje pravne sigurnosti i konzistentnosti nacionalnog pravnog okvira. Uspostavljanje vidljivosti biće postignuto faznim uvođenjem obaveznog, a u pojedinim slučajevima fakultativnog režima izdavanja elektronskih faktura, kao i uvođenjem obaveznog režima elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskog fakturisanja.

Kroz propisivanje obaveze elektronskog evidentiranja u sistemu elektronskih faktura postaće vidljiva svaka obaveza obračunavanja poreza na dodatu vrednost, što omogućava kontrolu i uvid u one transakcije u pogledu kojih ne postoji obaveza elektronskog fakturisanja. Na taj način, značajno će se doprineti umanjenju jaza kod poreza na dodatu vrednost i umanjenju rizika od poreske evazije, kao i povećanju uspešnosti naplate poreza.

Uvođenje elektronskih faktura u zakonodavni okvir, kao izabrana opcija, neophodno je radi harmonizacije propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije, što predstavlja obavezu Republike Srbije prema SSP. Takođe, uvođenjem elektronskih faktura doprinosi se borbi protiv sive ekonomije, smanjenju poreskog jaza, olakšava se rad Poreske uprave, unapređuje se zaštita životne sredine kroz smanjenje korišćenja papirnih faktura, doprinosi se ubrzanju poslovnih procesa, kao i većoj transparentnosti i operativnosti korisnika.

Predmetnom promenom postići će se veća ušteda troškova i vremena tokom obrade elektronskih faktura, pravna sigurnost kroz borbu protiv sive ekonomije, ali i veća zaštita životne sredine kroz manje korišćenje papirnih faktura.

O Predlogu zakona i tehničkim rešenjima njegove primene bliže su govorili i pomoćnik ministra finansija u Sektoru za fiskalni sistem Dragan Demirović i pomoćnik ministra finansija u Sektoru za digitalizaciju u oblasti finansija Sonja Talijan.

Nakon obrazloženja Predloga zakona i objašnjenja ciljeva njegovog donošenja prisutni su poveli diskusiju. Pitanja su se odnosila na primenu zakona u ruralnim sredinama i pristupa internetu u ovim područjima. Takođe, razgovaralo se i o arbitriranju informacija koje će biti raspoložive u sistemu elektronskog fakturisanja.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 12.04.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija