Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Staviti van snage nalog o automatskom oduzimanju dece koja žive i rade na ulici


Zaštitnik građana Zoran Pašalić zatražio je od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koje je preuzelo deo nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, da stavi van snage radni nalog upućen pre tri godine svim centrima za socijalni rad u Srbiji prema kojem su, između ostalog, dužni da decu koja žive i rade na ulici po hitnom postupku oduzimaju od roditelja i pokreću sudske postupke za oduzimanje roditeljskog prava.

"Ponovo naglašavam da automatsko oduzimanje dece nije rešenje jer je potrebno utvrditi da li se radi o trgovini ljudima, što podrazumeva zloupotrebu dece i kršenje njihovih prava, ili ta deca nemaju od čega da žive. Nadležni organi treba da se usmere na to da utvrde i otklone uzroke koji su doveli do toga da deca budu na ulici, a ne na posledice", izjavio je Pašalić.

Zaštitnik građana je prošle godine utvrdio da Ministarstvo za rad upućivanjem radnog naloga u maju 2018. godine postupa suprotno Konvenciji o pravima deteta Ujedinjenih nacija a centre za socijalni rad usmerava na nezakonito postupanje. To ministarstvo je 2020. godine odbilo da postupi po preporuci Zaštitnika građana za ukidanje ovog naloga.

Problem "dece ulice" ne može da se posmatra samo kao problem Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. To je pitanje i za Ministarstvo unutrašnjih poslova koje treba da utvrdi organizatore prosjačenja i procesuira odgovorne gde tome ima mesta, ali i za celo društvo - od pojedinaca koji treba da se uključe u primećivanje dece koja rade i žive na ulici i prijave nadležnim organima do centara za socijalni rad koji treba da obezbede podršku porodicama za izlazak iz siromaštva ili za jačanje roditeljskih kapaciteta, navodi Pašalić.

Pored fizičkog rada, glavni problemi dece uključene u život i rad na ulici su ekstremno siromaštvo i neredovan pristup obrazovanju, koji su vrlo često praćeni diskriminacijom, kao i "dečji brakovi" koji im uskraćuju detinjstvo i onemogućavaju da uživaju prava koja ima pripadaju, naglašava Zaštitnik građana.

"Deca ulice" se suočavaju sa brojnim rizicima koji ostavljaju posledice na njihovo zdravlje i razvoj zbog čega nadležni organi treba da učine dodatne napore na zaštiti prava i najboljeg interesa deteta, naveo je Pašalić.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 12.04.2021.
Naslov: Redakcija