Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SEDNICA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018: Predlog da se izmene rokovi u Akcionom planu


Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da nije zakonito niti fer i korektno da Ustavni sud Srbije prenese redovnim sudovima više od 10.000 ustavnih žalbi građana na povredu prava na suđenje u razumnom roku.

"Ako je građanin podneo ustavnu žalbu, onda je to ustavna žalba i ne može nikako biti prekvalifikovana u nešto drugo ako to nije predviđeno samim zakonom", rekao je Selaković na sednici Komisije za sprovođenje strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018, održane u Advokatskoj komori Srbije.

  • Selaković, koji je član Komisije, predložio je da ne bude omogućena retroaktivna primena pred redovnim sudovima ustavnih žalbi na povredu prava na suđenje u razumnom roku, nego da, kako je propisano zakonom, redovni sudovi razmatraju pravna sredstva za povredu tog prava podneta od 21. maja.

"Da uputimo Ustavnom sudu i kažemo - ono što ste uzeli da razmatrate kao ustavnu žalbu, završite kao ustavnu žalbu. Jeste li se žalili pre godinu dana da nemate dovoljno prostora za rad i nemate mesta da zaposlite nove saradnike i gde da sede sudije? Jeste li jedini dobili novu zgradu, jesu vam otklonjeni svi problemi u radu? Jesu, a sada hoćete da prenesete deset, dvanaest, trinaest hiljada ustavnih žalbi. Oprostite, ali to nije u redu", rekao je Selaković.

Selaković je istakao i da otvaranje poglavlja 23 i 24 o pravosuđu u pregovorima sa EU znače "ulazak u proces tutorstva".

"Rekli smo da uđemo u članstvo EU, ima da se naučimo nečemu što je evropski standard", rekao je Selaković.

Dodao je da će Srbija u trenutku otvaranja poglavlja 23 i, prethodno usvajanja akcionog plana za to poglavlje, simoblično govoreći, potpisati ugovor o pristupu.

"U zemljama okruženja dolazili su evropski stručnjaci na javne rasprave, na većanja, ulazili maltene u pojedinačne predmete, sve što bi većina nas shvatila kao ugrožavanje nezavisnosti, povredu prava na slobodno sudijsko uverenje... ", rekao je Selaković.

  • Komisija je odlučila da Vladi predloži ažurirani Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa sa izmenama rokova predviđenih u važećem planu.

Selaković je rekao da rokovi nisu ispunjeni zbog dijaloga Beograda i Prištine i istakao da nije bilo kašnjenja u izradi pravosudnih zakona, nego u usvajanju tih zakona u skupštini.

Predstavnik Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović rekao je da rokovi nisu poštovani jer nisu realno postavljeni, a kao dokaz za svoju tvrdnju naveo je da su posle šest meseci 42 mere predložene za ažuriranje.

Šefica pregovaračkog tima sa EU Tanja Miščević rekla je da će i u budućnosti biti ažuriranja akcionih planova i dodala da nije strategija da se sa EU pregovara brzo i da se u uniju uđe po svaku cenu.

"Mera našeg uspeha biće zatvaranje najvažnijih poglavlja 23 i 24.

To je proces izgradnje sistema vladavine prava kao evropske vrednosti koji nam nije cilj zbog članstva u EU, nego zbog stvaranja okvira za bolje poslovno okruženje, zaštite ljudskih prava i jer je to baza za postavljanje na noge čitavog društva na osnovama moderne evropske države", rekla je Tanja Miščević.

Izvor: RTV