Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONSKA OBAVEZA PODNOŠENJA PREPISA ARHIVSKE KNJIGE U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 6. aprila 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Zakonska obaveza podnošenja prepisa arhivske knjige u skladu sa novim zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti", 6. aprila 2021. godine.

Vebinar je namenjen svim pravnim licima privatnog i javnog sektora, odnosno stvaraocima i imaocima arhivske građe i dokumentarnog materijala koji su pravna lica.

Učesnici vebinara će se upoznati sa obavezama po novom Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020) sa posebnim akcentom na obavezu vođenja arhivske knjige i podnošenja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu do 30. aprila 2021. godine, a biće predstavljeno i kako se arhivska knjiga vodi elektronski.

Znanja o pravilnom vođenju arhivske knjige su značajna kako za ispunjenje obaveze podnošenja prepisa arhivske knjige do 30. aprila tekuće godine tako i za kasnije uništavanje dokumentarnog materijala kome je istekao rok čuvanja. Uredno vođenje poslovne dokumentacije umnogome štedi vreme i olakšava pristup konkretnim dokumentima, a za nepoštovanje odredbi Zakona propisane su novčane kazne za pravna lica od 50. 000 do 2.000.000. dinara.

Teme vebinara:

  • Zakonska obaveza podnošenja prepisa arhivske knjige u skladu sa novim Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (najznačajnije odredbe i pravne nedoumice)
  • Čuvanje elektronskih dokumenata
  • Zakonom propisane novčane kazne za pravna lica
  • Obaveznost vođenja arhivske knjige
  • Vođenje arhivske knjige u digitalnom obliku
  • Zakonski uslovi za uništavanje dokumentarnog materijala kome je istekao rok čuvanja
  • Prezentacija programa Kancelarko - Modul Arhivska knjiga

Predavači:

  • dr Tatjana Kikić, arhivski savetnik u Državnom arhivu Srbije i
  • Dragana Tošić, viši urednik stručnog časopisa "Pravo u privredi".

Vebinar je namenjen privrednim subjektima (doo, ad, kd i od), neprivrednim subjektima (udruženja, ustanove, zadužbine i fondacije), javnom sektoru (državnim organima, organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave) i drugim pravnim licima.

Učešće obuhvata praćenje predavanja i Power point prezentacije predavača.

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Zakonska obaveza podnošenja prepisa arhivske knjige u skladu sa novim Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti".

Izvor: Redakcija, 14.03.2021.
Naslov: Redakcija