Zastava Bosne i Hercegovine

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA TUĐU NEGU I POMOĆ


Gotovo 80.000 ljudi u Srbiji trenutno prima novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć. Većina njih ovo pravo ostvaruje uz penziju i prosečan iznos primanja im je oko 16.500 dinara. Najviše ima penzionera iz redova zaposlenih oko 66.000, zatim poljoprivrednika oko 10.000, dok je iz kategorije samostalnih delatnosti nešto više od 3.000 korisnika.

Potreba za ovakvom vrstom pomoći i nege postoji kada je osoba nepokretna, ako zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobna da se samostalno kreće, niti da se sama hrani, svlači, oblači, kao i ako je slepa.

Evo nekoliko koraka uz koje ćete lakše ostvariti ovo pravo:

1. korak

Osiguranik, odnosno korisnik najpre podnosi zahtev nadležnoj filijali PIO fonda za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć uz koji prilaže i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Obrazac zahteva može se dobiti u PIO fondu, ali može se odštampati i sa sajta www.pio.rs.

2. korak

Neophodno je pripremiti fotokopiju lične karte, radne knjižice, uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, prijavu o povredi na radu, ako je potreba za pomoć nastala kao posledica povređivanja.

3. korak

Pravo na naknadu pripada osiguraniku ili korisniku penzije kod koga je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega druge osobe radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba.

4. korak

Tek kada stigne rešenje o ostvarenom pravu, što može da potraje i nekoliko meseci, isplaćuje se novac, i to na isti način kao i penzija - preko tekućeg računa, na šalterima pošta i dostavom na kućnu adresu.

5. korak

U slučaju kada invalidska komisija proceni da stanje može da se poboljša, zakazuje se kontrolni pregled. Poziv za kontrolni pregled šalje se na kućnu adresu. U pozivu su navedene sve informacije i neophodna dokumentacija koju treba obezbediti, kao i mesto i vreme kontrolnog pregleda.

Izvor: Vebsajt Novosti, 10.01.2020.
Naslov: Redakcija