Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU: Rasprava će trajati do 15. januara 2023. godine


U postupku pripreme zakona, Ministarstvo pravde sprovodi javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o javnom tužilaštvu (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se do 15. januara 2023. godine.

U okviru javne rasprave predviđeno je da se održe okrugli stolovi i to: 21. decembra 2022. godine u Nišu, 23. decembra 2022. godine u Kragujevcu, 26. decembra 2022. godine u Novom Sadu, 27. decembra 2022. godine u Beogradu, kao i 10. januara 2023. godine u Beogradu koji će posebno biti posvećen raspravi o tekstu Nacrta zakona sa organizacijama civilnog društva.

Učesnici u javnoj raspravi su relevantni državni organi, predstavnici civilnog društva, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu pravde putem elektronske pošte na e-mail adresu: konsultacije@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo pravde će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva pravde i portalu e-Konsultacije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 12.12.2022.
Naslov: Redakcija