Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O ISPITU ZA INSPEKTORA: Elektronska usluga ispit za inspektora biće dostupna od 1. januara 2021. godine. Zahtev za evidentiranje korisnika potrebno je dostaviti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave do 18. decembra 2020. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave trenutno je u završnoj fazi uspostavljanja aplikativnog modula za ispit za inspektora u okviru softverskog rešenja za stručne ispite iz delokruga ovog ministarstva.

Ovaj aplikativni modul u celini će omogućiti elektronsko upravno postupanje i elektronske komunikacije (usluge elektronske uprave) u radu sa državnim i drugim organima koji za svoje zaposlene podnose zahteve za polaganje ispita za inspektora.

U skladu sa rokovima utvrđenim Pravilnikom o ispitu za inspektora ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020), elektronska usluga ISPIT ZA INSPEKTORA biće dostupna svim korisnicima – državnim i drugim organima, od 1. januara 2021. godine.

S tim u vezi, pozivaju se budući korisnici sistema da blagovremeno obezbede potrebne preduslove za korišćenje ove elektronske usluge, i to:

  • odrede ovlašćeno službeno lice za podnošenje zahteva za polaganje ispita za inspektora i preduzimanje drugih radnji u sistemu;
  • obezbede kvalifikovani elektronski sertifikat za pristup ovlašćenog službenog lica sistemu;
  • dostave eksport digitalnog elektronskog sertifikata u CER formatu;
  • podnesu zahtev za evidentiranje korisnika sistema (organa i ovlašćenog službenog lica organa).

Zahtev za evidentiranje korisnika, sa popunjenim obrascem i eksportom kvalifikovanog elektronskog sertifikata u CER formatu potrebno je dostaviti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, najkasnije do petka – 18. decembra 2020. godine, putem elektronske pošte na adresu: jelena.ovuka@mduls.gov.rs, a zatim i putem pošte, potpisane od strane rukovodioca organa.

Takođe, obaveštavaju se državni i drugi organi koji za svoje zaposlene podnose zahteve za polaganje stručnih ispita

  • Državni stručni ispit
  • Posebni stručni ispit za matičara
  • Ispita za inspektora

da je od 1. januara 2021. godine, prijava moguća isključivo putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta, kome se pristupa sa veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, izborom iz glavnog menija opcije Stručni ispiti, a zatim iz padajućeg menija odgovarajuće vrste stručnog ispita.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 04.12.2020.
Naslov: Redakcija