Zastava Bosne i Hercegovine

OBJAVLJEN TEKST UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2021. GODINU NA ENGLESKOM JEZIKU


Ministarstvo finansija je na svom sajtu na engleskom jeziku u delu „Regulations/Bylaws“ objavilo tekst Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu (Regulation on harmonization of the Customs Tariff nomenclature for the 2021), na engleskom jeziku.

Tekst ove uredbe na engleskom jeziku, koji je značajan za kompanije iz inostranstva koje planiraju uvoz u Republiku Srbiju, radi blagovremenom upoznavanja za nacionalnom nomenklaturom Carinske tarife i stopama carine, dostupan je na linku:

https://www.mfin.gov.rs/en/regulations/regulation-on-harmonization-of-the-customs-tariff-nomenclature/

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 147/2020) je usvojena na sednici Vlada održanoj 19. novembra 2020. godine i stupa na snagu 17. decembra 2020. godine, a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 13.12.2020.