Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Portal javnih nabavki automatski sprovodi proces otvaranja ponuda a takođe se automatski kreira zapisnik o otvaranju ponuda koji se potom automatski šalje od strane samog portala svim učesnicima u postupku javne nabavke


Javne nabavke predstavljaju izuzetno važan segment u oblasti upravljanja javnim finansijama, a u procesu pristupanja Srbije EU jedno celo poglavlje (poglavlje broj 5) posvećeno je baš javnim nabavkama.

Otvaranje tog poglavlja rezultat je promena koje su sprovedene, ali i strateškog opredeljenja da se kroz reformu javne uprave sistem javnih nabavki u potpunosti harmonizuje sa pravnim tekovinama EU i učini transparentnijim i efikasnijim. U skladu s tim funkcioniše i novi Portal javnih nabavki koji je počeo sa radom u julu ove godine.

Zahvaljujući novom Portalu javnih nabavki po prvi put su u Republici Srbiji uspostavljene elektronske nabavke u pravom smislu te reči, kaže Dragana Marić, viši savetnik u Kancelariji za javne nabavke.

"Naručioci na Portalu javnih nabavki objavljuju svoje planove, javne pozive, konkursne dokumentacije i sve oglase o javnim nabavkama. Takođe, ponuđači putem Portala javnih nabavki dostavljaju svoje ponude u postupcima, mogu da zahtevaju pojašnjenja konkursne dokumentacije, da zatraže da im se omogući uvid u dokumentaciju sprovedenu u postupku pa i uvid u ponude drugih ponuđača. Portal javnih nabavki automatski sprovodi proces otvaranja ponuda a takođe se automatski kreira zapisnik o otvaranju ponuda koji se potom automatski šalje od strane samog portala svim učesnicima u postupku javne nabavke", kaže i dodaje da su više nego zadovoljni rezultatima iako Portal radi nepunih 5 meseci.

"Do sada je na portalu registrovano preko 12 i po hiljada korisnika, od čega preko šest i po hiljada ponuđača. Pokrenuto je gotovo 4.800 novih postupaka javnih nabavki. Velika većina tih postupaka je uspešno i okončana. Kancelarija za javne nabavke svakodnevno pruža podršku korisnicima Portala putem svog kol centra, kako naručiocima, tako i ponuđačima", kaže Dragana Marić.

Sa novim Portalom stigle su velike novine za sve učesnike u javnim nabavkama, objašnjavaju u Privrednoj komori Srbije (PKS).

"Ono što je novo za privredne subjekte je podnošenje isključivo elektronskih ponuda putem novog Portala, što u mnogome olakšava privrednim subjektima podnošenje ponude, skraćuje njihovo vreme kao i troškove prilikom pripreme ponude. Značajna novina koja smanjuje i administrativno opterećenje privrednih subjekata jeste i izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor koja se koristi. To je jedan standardni obrazac koji koriste svi ponuđači u postupcima javnih nabavki kao preliminarni dokaz za ispunjavanje uslova za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoje osnovi za isključenje iz samog postupka", kaže Marija Marković iz PKS.

Pored razvoja Portala, EU je veliku pomoć pružila i tokom pripreme novog Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019) i pratećih podzakonskih akata, što predstavlja jedno od merila za zatvaranje Poglavlja 5 Javne nabavke i korak dalje u procesu približavanja naše zemlje EU. Upravljanje javnim finansijama deo je reforme javne uprave u Srbiji koja je podržana od strane Evropske unije. Glavni koordinator reforme je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

 Novi Portal javnih nabavki napravljen je uz podršku Evropske unije. Sprovođenje EU projekata čija je vrednost 3 miliona evra i dalje je u toku.

Izvor: Vebsajt Danas, 05.12.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija