Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o javnim medijskim servisima ("Službeni glasnik RS", br. 83/14, 103/15 i 108/16) posle člana 62. dodaje se član 62a koji glasi:

"Član 62a

Za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, Javna medijska ustanova "Radio-televizija Srbije" i Javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine", do 31. decembra 2021. godine, delimično se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Način prenosa sredstava iz stava 1. ovog člana, uređuje Vlada posebnim aktom.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje Zakona

Polazeći od značaja koji javni medijski servisi imaju u očuvanju i unapređenju demokratskih vrednosti društva, Republika Srbija se opredelila da rad i položaj javnih medijskih servisa reguliše posebnim zakonom u skladu sa evropskim regulatornim okvirom.

Zakonom o javnim medijskim servisima ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 83/14, 103/15 i 108/16) predviđeno je da Republika Srbija obezbeđuje stabilno i dovoljno finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa. Zakonom je predviđeno da se javni medijski servisi mogu finansirati iz takse za javni medijski servis, iz sredstava budžeta, komercijalnih prihoda i ostalih prihoda.

Razlog za donošenje Zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima je obezbeđivanje dovoljnog izvora sredstava za rad javnih medijskih servisa do 31. decembra 2021.godine, kako bi oni mogli nesmetano da obavljaju svoju osnovnu delatnost koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

 Sadašnja visina takse od 255 dinara na mesečnom nivou nije dovoljna da dva javna medijska servisa, RTS i RTV, nesmetano i u kontinuitetu obavljaju svoju osnovnu delatnost. Javna medijska ustanova "Radio-televizija Srbije" je u 2019. godini ostvarila prihod od taksi za javni medijski servis u iznosu od 7.422.407.000,00 dinara, a javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine" je u istom periodu ostvarila prihod od 1.658.172.306,00 dinara. Zato je predviđeno da se pored takse, u 2021. godini izdvoje i sredstva iz Budžeta Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije

Na ovaj način obezbeđuje se stabilan sistem finansiranja javnih medijskih servisa i njihova nezavisnost, a vodi se računa i o ekonomskoj moći građana.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, predviđeno je da se dva javna medijska servisa, Javna medijska ustanova "Radio televizija Srbije" i Javna medijska ustanova "Radio televizija Vojvodine", do 31. decembra 2021. godine, delimično finansiraju iz Budžeta Republike Srbije za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

 Stavom 2. istog člana predviđeno je da Vlada posebnim aktom reguliše način prenosa sredstava iz budžeta Republike Srbije javnim medijskim servisima.

Članom 2. uređeno je da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

V. Razlozi zbog koji se predlaže da akt stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije"

Predlaže se da Zakon stupi na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" zbog potrebe da se pravovremeno obezbede sredstva za rad javih medijskih servisa kako se ne bi dovelo u pitanje obavljanje njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

PREGLED ODREDBE KOJOM SE DOPUNjUJE ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA

"Član 62 a.

ZA OBAVLjANjE OSNOVNE DELATNOSTI, KOJA JE U FUNKCIJI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA, JAVNA MEDIJSKA USTANOVA "RADIO- TELEVIZIJA SRBIJE" I JAVNA MEDIJSKA USTANOVA "RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE", DO 31. DECEMBRA 2021. GODINE, DELIMIČNO SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

NAČIN PRENOSA SREDSTAVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, UREĐUJE VLADA POSEBNIM AKTOM."

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 11.12.2020.