Zastava Bosne i Hercegovine

DIPLOMATSKO KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA IZDAJU IZVODE IZ MATIČNIH KNJIGA


Naši građani koji se nalaze u inostranstvu od ove godine imaju mogućnost da izvode iz matičnih knjiga pribave i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

DKP mogu da izdaju izvode iz matičnih knjiga za bilo koje matično područje opštine u Republici Srbiji, odnosno grada, a na osnovu podataka sadržanih u Registru matičnih knjiga. Na ovaj način mogu se izdavati izvodi iz matične knjige rođenih, izvodi iz matične knjige venčanih i izvodi iz matične knjige umrlih.

Dovoljno je da se sa zahtevom za izdavanje ovih javnih isprava građani obrate najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu i ovlašćeni službenici će izdati izvod iz matičnih knjiga.

Bitno je istaći da se izvodi iz matičnih knjiga mogu izdati na zahtev lica na koje se podaci odnose, supružnika tog lica, krvnog srodnika u pravoj liniji i lica koje je u drugom stepenu srodstva u pobočnoj liniji, usvojitelja ili staratelja.

Takođe, ove javne isprave mogu se izdati na zahtev lica kojem su napred navedena lica dala punomoć za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga.

Na ovaj način građani brzo i jednostavno dobiju potrebne isprave iz matičnih knjiga, ne gubeći vreme da ovaj dokument pribave iz Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08.12.2020.