Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Ombudsman prihvata da vrši funkciju Nezavisnog nadzornog mehanizma za sprovođenje Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom


Zaštitnik građana prihvata da vrši funkciju Nezavisnog nadzornog mehanizma za sprovođenje Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, što je predviđeno radnom verzijom novog zakona o Zaštitniku građana koja je izrađena u ovoj instituciji, izjavila je zamenica Zaštitnika građana Jelena Stojanović.

Države potpisnice Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom imaju obavezu da osnuju i omoguće rad ovakvog mehanizma, koji treba da bude osnovan pri nacionalnoj instituciji koja funkcioniše u skladu sa Pariskim principima UN o nacionalnim institucijama za ljudska prava, rekla je Stojanović otvarajući inicijalnu diskusiju u Kući UN u Beogradu organizovanu povodom osnivanja ovakvog mehanizma.

Dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, starijih, žena, dece, LGBTI osoba, nacionalnih manjina i lica lišenih slobode pozitivno može da utiče na to da Zaštitnik građana uspešno sprovodi aktivnost Nezavisnog nadzornog mehanizma, navela je Stojanović.

Zamenik Zaštitnika građana Slobodan Tomić naglasio je da su u Srbiji i dalje prisutni sistemski problemi koji onemogućavaju ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom i kao najuočljivije izdvojio nedovoljno razvijenu pristupačnost objekata javne namene, nedovoljnu razvijenost sistema usluga i servisa podrške, praksu potpunog lišenja poslovne sposobnosti, siromaštvo i socijalnu isključenost, kao i probleme sa zapošljavanjem.

Tomić je rekao i da predstoji proces razvoja pokazatelja (indikatora) za praćenje primene Konvencije UN, odnosno prilagođavanje nacionalnom kontekstu postojećih indikatora koji postoje na globalnom nivou i da bi u ovom procesu na najbolji način trebalo iskoristiti postojeća iskustva i prakse.

Zamenica Zaštitnika građana i rukovodilac Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) dr Nataša Tanjević navela je da taj mehanizam kontroliše sva mesta u kojima se nalaze lica lišena slobode (zatvori, psihijatrijske bolnice, policijske stanice, ustanove socijalne zaštite domskog tipa) i da je zbog toga u Modelu metodologije za nezavisno praćenje Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom prepoznat za praćenje sprovođenja nekoliko članova ove Konvencije UN.

Tanjević je navela da NPM već ima iskustvo u praćenju pojedinih članova Konvencije, uvid u stanje u ovoj oblasti i potrebu za unapređenjem istog, ima usvojenu metodologiju i izrađene upitnike koje će u skladu sa novim potrebama unaprediti u smislu lakšeg i šireg praćenja Konvencije.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 04.12.2020.
Naslov: Redakcija