Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "OBAVEZE I MOGUĆNOSTI PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI": 11. decembar 2020. godine


Kompanija Paragraf je održala 11.12.2020. godine vebinar sa temom "Obaveze i mogućnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki".

Učesnici vebinara su se upoznali sa najvažnijim obavezama, ali i mogućnostima za učesnike u postupku javne nabavke u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i podzakonskim aktima "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 koji su u primeni od 1.7.2020. godine i stavovima nadležnih organa. Praktični deo vebinara je posvećen primerima rada na novom Portalu javnih nabavki za privredne subjekte koji su zainteresovani za učešće u postupku, i koji pripremaju i podnose ponude u postupcima javnih nabavki.

Predavač na vebinaru je bio:

• Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN.

Teme vebinara su bile sledeće:

SMERNICE ZA USPEŠNU KOMUNIKACIJU SA NARUČIOCEM

• Postavljanje pitanja za dodatna objašnjenja dokumentacije u postupku,

• Izmene dokumentacije,

• Računanje rokova za preduzimanje radnji;

PRIPREMA I PODNOŠENJE KONKURENTNE PONUDE

• Pretraživanje objava naručilaca,

• Samostalna, zajednička ponuda i podizvođači,

• Dokazivanje ispunjenosti uslova i kapaciteta,

• Popunjavanje obrazaca i dostavljanje zahtevanih dokumenata;

ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

• Uslovi i mogućnosti osporavanja pojedinih radnji naručioca,

• Osporavanje zakonitosti dodele ugovora u izuzetim nabavkama,

• Rokovi i način podnošenja zahteva,

• Tok postupka i moguće posledice.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 11.12.2020.