Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 46. stav 1. Zakona o komorama zdravstvenih radnika, za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 248. stav 2. Statuta Lekarske komore Srbije, utvrđena nezakonitost Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Kraljeva


Ustavni sud je, na 19. sednici, održanoj 9. novembra 2016. godine:

I U predmetima ocene ustavnosti zakona:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 46. stav 1. Zakona o komorama zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 99/2010).

Sud je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 248. stav 2. Statuta Lekarske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 111/2006, 68/2008, 14/2010, 36/2011 - odluka US, 43/2011 i 22/2012), u delu koji glasi: "osim kada se radi o konačnoj odluci kojom je izrečena mera javne opomene iz člana 240. ovog statuta". (predmet IUz-289/2015)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata:

- utvrdio da Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Kraljeva ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2015) nije u saglasnosti sa zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Kraljeva ("Sl. list grada Kraljeva", br. 20/2010). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja Rešenja Gradske uprave grada Kraljeva, Odeljenja za poresku administraciju broj 434-3-1/30/2015 od 18. avgusta 2015. godine. (predmet IUo-8/2015).

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 09.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija