Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: APR počeo da vodi Registar zdravstvenih ustanova


Agencija za privredne registre počela je od 12. oktobra da vodi i Registar zdravstvenih ustanova u Srbiji, kao elektronsku centralizovanu i javnu bazu.

To će biti 22. registar koji trenutno vodi APR.

Pored samog registra, sa radom kreće i jedinstvena evidencija subjekata u zdravstvu koja objedinjuje, pored zdravstvenih ustanova u vlasništvu Republike Srbije, i privatnu praksu, rekao je direktor APR Milan Lučić.

Navodi da će na ovaj način, na jednom mestu biti sva pravna lica koja pružaju zdravstvene usluge, kako u privatnom tako i u državnom vlasništvu, a njihovi podaci biće javni i transparentno objavljeni centralizovano na sajtu APR.

"Potrebno je da svih 1.400 zdravstvenih ustanova u narednom periodu podnesu registracionu prijavu za upis usklađivanja kod APR i da dostave određenu dokumentaciju koju propisuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019) i Pravilnik o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019)", naveo ranije Lučić.

To usklađivanje, kako kaže, u naredna tri meseca je potpuno besplatno, a moguće je i posle isteka tog roka, odnosno i posle 11. januara, ali će u tom slučaju morati da se plati naknada od 4.900 dinara.

Lučić je rekao da sam Pravilnik o sadržini registra zdravstvenih ustanova propisuje koje podatke svaki subjekt, u zavisnosti od tipa zdravstvene ustanove, mora da dostavi APR, pored same registracione prijave za upis usklađivanja.

Do sada, kaže, preduzetnici u privatnoj praksi koji se bave zdravstvenim uslugama u Srbiji registruju se u APR, odnosno u registru privrednih subjekata.

APR je, navodi, preuzela svu dokumentaciju iz svih privrednih sudova gde su zdravstvene ustanove do danas bile registrovane, tako da se ona nalazi u arhivu APR-a u Rakovici.

Precizirao je da je u arhivu dokumentacija zdravstvenih ustanova od pre 20, 30 ili 40 godina koja se odnosi i na osnivanje, a koju će ubuduće moći da nađu u APR-u ako im zatreba.

"To važi i za zainteresovane građane koji traže te podatke na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)", rekao je Lučić.

Naveo je da je sva ta dokumentacija skenirana, kao i da su skenirani diskovi vraćeni privrednim sudovima kako bi imali dokaze o tome šta su prosledili APR-u, a da je dokumentacija trajno pohranjena u APR-u.

"Ono što je suština i zbog čega se sve ovo radi jeste da će sam taj proces registracije ubuduće biti transparentan, i osnivanje ili neka promena će biti odmah javno dostupni na našem sajtu", objasnio je Lučić.

Napomenuo je da se svaki proces registracije završava u roku od pet radnih dana.

"Naš cilj je da u budućem periodu registrujemo sva pravna lica koja se mogu registrovati u Srbiji", rekao je Lučić.

Naveo je da APR i danas registruje ogromnu većinu pravnih lica u Srbiji, ali da ipak postoje određeni pravni subjekti koji se i dalje registruju ili kod privrednih sudova ili u nekom drugom organu državne uprave.

Izvor: Vebsajt RTV, 12.10.2020.
Naslov: Redakcija