Zastava Bosne i Hercegovine

(NE)ZAKONITOST NAKNADE ZA OBRADU KREDITA: Više od 30.000 građana tužilo banke i traže povraćaj novca za obradu kredita


Sudovi su zatrpani sa oko 30.000 tužbi građana protiv banaka od kojih traže povraćaj novca uzetog kao troškove obradu kredita, a već su i doneta rešenja u korist građana. Kako u Udruženju Efektiva kažu banke te troškove naplaćuju nezakonito, dok se Narodna banka Srbije i Udruženja banaka Srbije ne slažu sa tim.

Prema navodima iz tog Udruženja, NBS smatra da banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga. Prema tom obrazloženju, odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništavan pod uslovom da ponuda banke sadrži jasne i nedvosmislene podatke o tim troškovima.

Prema rečima Dejana Gavrilovića iz Efektive, sudeći po presudama, zakon je na strani građana a ne banaka, a neke banke su već posle prvostepenih presuda isplaćivale novac i u pitanju su manje sume, što se tumači time da na taj način žele da izbegnu prinudno izvršenje. Kako kaže, troškovi obrade kredita naplaćuju se procentualno, od 0,5 odsto do 1,5 odsto od iznosa kredita kod stambenih, do čak 15 odsto kod keš i gotovinskih kredita.

- Nije logično ni ako dva klijenta uđu u banku i jedan uzme kredit od 1.000 evra a drugi od 10.000, pa banka prvom naplati 20 a drugom 200 evra, jer se ne vidi u čemu je tolika razlika da se obavi posao sa jednim i drugim klijentom - objašnjava Gavrilović i dodaje da je nejasno u čemu se ogleda trošak banke oko obrade kredita. Smatra da bi banka klijentu prilikom naplate trebalo da objasni da je koliko je obrada kredita koštala recimo papira, struje, tonera i slično...

Narodna banka Srbije ističe da je Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014) propisano da ugovor o kreditu mora da sadrži vrstu i visinu svih naknada koje padaju na teret korisnika kredita.

- Važno je ukazati da naknade i troškovi u vezi sa realizacijom kredita, kao što su troškovi obrade, praćenja i administriranja kredita, koje banka naplaćuje od korisnika, ulaze u obračun efektivne kamatne stope - piše u toj izjavi Centralne banke. Navode i da je zakonska obaveza banke da te troškove jasno predoči korisniku u predugovornoj fazi, odnosno, iskaže u ponudi, kako bi korisnik na transparentan način bio upoznat sa svim troškovima koji padaju na njegov teret.

Iz NBS podsećaju da u stavu Vrhovnog kasacionog suda stoji i da ti troškovi kredita mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i da se naplaćuju samo kroz obračun efektivne kamatne stope. Prema tom saopštenju, Centralna banka ne može da komentariše sudske odluke kao ni posledice tih odluka koje se, između ostalog, odnose i na rad sudova.

U Udruženju banaka Srbije navode da banke nemaju nikakvu dilemu oko toga da su naknade za troškove obrade kredita zakonite. Kažu i da je Srbija jedina gde je u toku kampanja za podizanje tužbi protiv banaka, iako se naknade za ovu uslugu uredno naplaćuju i u drugim zemljama.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Caranović, 09.10.2020.
Naslov: Redakcija