Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za više i osnovne sudove


U skladu sa članom 8. stav 3. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), Komisija Visokog saveta sudstva, dana 09.10.2020. godine u 13:00 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za Viši sud u Novom Sadu, Viši sud u Kragujevcu, Viši sud u Novom Pazaru, Viši sud u Sremskoj Mitrovici, Viši sud u Užicu, Viši sud u Somboru i Osnovni sud u Kraljevu, Osnovni sud u Kragujevcu, Osnovni sud u Leskovcu, Osnovni sud u Aleksincu, Osnovni sud u Somboru, Osnovni sud u Novom Pazaru i Osnovni sud u Užicu,  po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine.

Preuzmite:

U skladu sa članom 8. stav 3. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 09.10.2020. godine u 13:00 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za Viši sud u Jagodini po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 27/20 od 13.03.2020. godine.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 09.10.2020.
Naslov: Redakcija