Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSEBNOJ VRSTI OBJEKATA I POSEBNOJ VRSTI RADOVA ZA KOJE NIJE POTREBNO PRIBAVLJATI AKT NADLEŽNOG ORGANA, KAO I VRSTI OBJEKATA KOJI SE GRADE, ODNOSNO VRSTI RADOVA KOJI SE IZVODE, NA OSNOVU REŠENJA O ODOBRENJU ZA IZVOĐENJE RADOVA, KAO I OBIMU I SADRŽAJU I KONTROLI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV I POSTUPKU KOJI NADLEŽNI ORGAN SPROVODI: Za radove na postavljanju solarnih panela nije potreban nikakav akt nadležnog organa, a za objekte čija je proizvodnja energije preko 50 kw ubrzaće se i pojeftiniti svi postupci


Bez plaćanja administrativnih taksi i bez izrade tehničke dokumentacije građani mogu da postave solarne panele i proizvode električnu energiju za svoje potrebe, do 50 KW, ukazao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Momirović je saopštio da je ovo prilika za građane da pokažu ekološku svest i realno doprinesu smanjenju ugljeničnog otiska.

Novim Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije ("Sl. glasnik RS", br. 40/2021), koji je stupio na snagu 30. aprila 2021. godine, u cilju povećanja korišćenja energije iz obnovljivih izvora, i posebno aktivnog uključivanja građana u energetsku tranziciju, po prvi put je uveden i institut kupca-proizvođača. Na ovaj način je omogućeno da građani budu aktivni učesnici u proizvodnji električne energije što je praksa u celoj Evropi.

Ministar je dodao da borba za održivu budućnost polazi od svakog od nas, od odluke da se nešto učini u tom pravcu.

Vlada Republike Srbije je odlučna da obezbedi pokolenjima odgovarajuću infrastrukturu za preradu otpadnih voda i selekciju i reciklažu otpada, što je prioritet ako želimo čistu vodu i vazduh, naveo je Momirović.

On je naglasio da su nadležne službe izmenile neophodne procedure, baš da bi se smanjili troškovi za građane i da bi podržali u praksi ideju o proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.

Svaki građanin, sada kao kupac-proizvođač, može praktično bez ijednog papira da postavi i proizvodi za svoje sopstvene potrebe električnu energiju iz energije sunca. Želja nam je da svaki građanin pored toga što će uštedeti novac, učestvuje u zaštiti životne sredine korišćenjem solarne energije, izjavio je ministar.

U Srbiji danas ima, prema dostupnim procenama, oko 600 km2 krovova, a cilj je da bar 10 odsto navedene površine bude iskorišćeno za postavljanje solarnih panela na krovovima, što bi značilo da će biti proizvedeno 6.000 MW energije iz solarnih panela, odnosno iz energije sunca kao obnovljivog izvora energije. Ako znamo da Srbija trenutno ima samo 11 MW instalisane snage iz energije sunca, značaj je više nego očigledan, istakao je Momirović.

On je dodao da jedino što građani, kupci - proizvođači treba da urade jeste da potpišu ugovor sa nadležnom distribucijom, čime će biti garantovana i tehnička ispravnost izvedenih radova.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Sl. glasnik RS", br. 87/2021), što će za posledicu imati da za radove na postavljanju solarnih panela, kao jednostavnih objekata u smislu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) nije potreban nikakav akt nadležnog organa, a da se za objekte čija je proizvodnja energije preko 50 kw ubrzaju i pojeftine svi postupci. Pravilnik je objavljen 10. septembra 2021. godine i stupio je na snagu 11. septembra 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Vlade, 11.09.2021.
Naslov: Redakcija