Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: 30. septembra 2020. godine ispit za kandidate za izbor sudija u Osnovnom sudu u Ivanjici


Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Ivanjici, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" br. 81/2020 od 05. juna 2020. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za navedeni sud, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira (spisak u prilogu br. 1), da će se ispit održati dana 30. septembra 2020. godine u 10,00 časova u biblioteci Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42, u Beogradu.

Razgovor sa kandidatima koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), obaviće se istog dana, nakon što Komisija Visokog saveta sudstva, po završetku ispita, pregleda pisani test i zadatak i utvrdi konačnu ocenu sa ispita, a prema rasporedu u prilogu br. 2.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 09.09.2020.
Naslov: Redakcija