Zastava Bosne i Hercegovine

INDEKS EKONOMSKIH SLOBODA: Srbija napredovala 10 pozicija


Srbija je na najnovijoj rang listi ekonomskih sloboda (Economic Freedom of the World 2020) Frejzer instituta iz Kanade napredovala za 10 mesta u odnosu na prethodno rangiranje i sada je na 74. mestu u svetu, objavio je Libertarijanski klub LIBEK.

Pošto je sakupljanje, provera i obrada podataka dugotrajan proces, Indeks podrazumeva vremenski jaz od dve godine, stoga najnovije izdanje Indeksa iz 2020. godine zapravo odslikava situaciju kakva je ona bila u 2018. godini, saopštio je LIBEK.

Skor Srbije na upravo objavljenom izdanju Indeksa ekonomskih sloboda u svetu iznosi 7,05.

Srbija je u regionu bolje rangirana od Crne Gore koja je na 80. mestu i BiH na 82, dok su Hrvatska na 61, Slovenija 62. i Severna Makedonija na 71. mestu.

Celokupan napredak Srbije može se pripisati nešto boljim rezultatima u oblasti Zdrav novac, usled niže i predvidljivije inflacije nego u prethodnim godinama, kao i usled promena metodologije u oblasti Pravni sistem i imovinska prava.

Indeks ekonomskih sloboda u svetu (Economic Freedom in the World) objavljuje Frejzer institut (Fraser Institute) iz Kanade.

Kako se navodi u samom Indeksu, on meri "nivo do koga je zaštićena pošteno stečena imovina i koliko su pojedinci uključeni u dobrovoljne transakcije".

Inače, Hong Kong i Singapur se nalaze na vrhu i ovogodišnjeg Indeksa, a prate ih redom Novi Zeland, Švajcarska, Australija, Sjedinjene Američke Države, Mauricijus, Gruzija, Kanada i Irska, zemlje koje se već godinama nalaze na vrhu rangiranja po ekonomskim slobodama.

Najlošije rangirane zemlje su Venecuela, Sudan, Libija, Angola, Iran, Alžir, Kongo, Zimbabve, DR Kongo i Centralnoafrička Republika.

Druge značajne zemlje kotirane su ovako: Velika Britanija (13. mesto), Japan (20), Nemačka (21), Francuska (57), Rusija (89) i Kina (124). Od zemalja okruženja, Rumunija je na 23. mestu, Bugarska 32. mestu...

Indeks ekonomskih sloboda u svetu izračunava se na osnovu 42 pojedinačne varijable, svrstane u pet različitih oblasti: (1) Veličina javnog sektora, (2) Pravni sistem i imovinska prava, (3) Zdrav novac, (4) Sloboda u međunarodnoj trgovini i (5) Poslovna regulacija.

Sve varijable preuzimaju se iz drugih priznatih međunarodnih izvora (kao što su na primer Doing Business Svetske banke ili Izveštaj o globalnoj konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma).

Konačan skor čini prosečna vrednost datih 5 podindeksa. Vrednosti su prikazane na skali od 1 do 10, gde viša ocena ukazuje na veće prisustvo ekonomskih sloboda.

Ukupan skor Srbije 7,05 malo je niži od svetskog proseka, a loše je ocenjena po kriterijumu vladavine prava.

Libek je od 2016. nacionalni partner Frejzer instituta u Srbiji i član Mreže za ekonomske slobode, te ima ulogu nacionalnog izdavača te publikacije.

Izvor: Vebsajt RTV, 10.09.2020.
Naslov: Redakcija