Zastava Bosne i Hercegovine

REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE PREVOZA U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: Kazna za putnike bez karte povećana na 5.000 dinara


Putnici koji u javnom gradskom prevozu u Beogradu budu zatečeni bez važećih isprava mogli bi da budu kažnjeni sa 5.000 dinara, umesto ranije važećih 2.000.

"Prodajna cena posebne karte u Integrisanom tarifnom sistemu sa PDV-om iznosi 5.000 dinara", stoji u Rešenju o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2017 i 95/2020), a koje je 12. avgusta ove godine potpisao gradonačelnik prestonice dr Zoran Radojičić.

Uz napomenu, da Rešenje stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenom listu, dakle, uveliko se primenjuje.

U članu 25. Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2017, 11/2018 i 109/2019) stoji da "korisnik koji je u vozilu zatečen bez važeće i ispravne vozne isprave ili bez važeće karte na zahtev kontrolora može kupiti posebnu kartu".

Posebna karta obavezno sadrži podatke o korisniku, cenu, liniju javnog gradskog prevoza i ID vozila, datum i vreme njenog izdavanja, te broj kontrolora. Ovakva karta važi ceo dan od kada je izdata.

Ukoliko putnik bez karte ne želi da plati kaznu, odnosno tzv. posebnu kartu, on podleže Zakonu o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - odluka US, 91/2019 i 91/2019 - dr. zakon) i u tom slučaju predviđena kazna iznosi 10.000 dinara.

Ona, ipak, može da bude prepolovljena ukoliko se plati u roku od osam dana, a u slučaju da se uopšte ne plati, putnik ulazi u registar prekršaja.

Izvor: Vebsajt Blic, 09.09.2020.
Naslov: Redakcija