Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: NACRT ZAKONA PREDVIđA OBAVEZU ODLASKA GRAđANA NA PREVENTIVNI PREGLED, PRVENSTVENO ZA MALIGNE BOLESTI. PREDVIđENO JE I DA BI ONI KOJI SE NE ODAZOVU NA PREVENTIVNE PREGLEDE MOGLI DA IZGUBE PRAVO DA SE LEčE O TROšKU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUčAJU DA KASNIJE OBOLE OD BOLESTI ZA KOJE JE ORGANIZOVAN PREVENTIVNI PREGLED


Nacrt zakona o zdravstvenom osiguranju predviđa obavezu odlaska građana na preventivni pregled, prvenstveno za maligne bolesti. Konkretna odredba predviđa da bi građani i građanke koji se ne odazovu na preventivne preglede mogli da izgube pravo da se leče o trošku zdravstvenog osiguranja u slučaju da kasnije obole od bolesti za koje je organizovan preventivni pregled.

Troškove preventivnih pregleda za sve građane će snositi Republički fond za zdravstveno osiguranje za osigurana lica, a za neosigurana lica će snositi Republika Srbija. Kako je broj pacijenata koji su se odazvali na preventivne preglede i skrining programe do sada bio veoma nizak, nadležni u zdravstvu su predložili sankcije za one koji ne brinu o sopstvenom zdravlju.

Ovo rešenje predstavlja samo jedan od načina na koji država vodi borbu protiv malignih tumora u Srbiji. Sankcija je predviđena kako bi se na neki način građani i građanke podstakli na odazivanje na skrining preglede koji su važni da bi se sprečilo oboljevanje od najtežih vrsta bolesti.

Odgovornost je u ovom smislu dvostrana. Pošto je zdravstveno osiguranje obavezno, država mora da aktivira mehanizme za sprovođenje preventivnih pregleda. Sa druge strane, građani i građanke su obavezni da se odazovu ovim pozivima. Ovo je jedan od boljih predloga, koji će doprineti povećanju preventive i smanjenju stope smrtnosti. Posmatrano iz ugla finansija, predložene mere će doprineti i smanjenju troškova na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, što će ujedno doprineti boljem kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga.

Sankcija predviđena Nacrtom zakona će postojati samo ako se građani i građanke ne odazovu pozivu na preventivni pregled u slučaju oboljenja od konkretne bolesti do sledećeg poziva, odnosno skrininga (od dve do tri godine).

Izvor: Vebsajt Pravni skener, 12.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija