Zastava Bosne i Hercegovine

POTVRDE O ŽIVOTU MOGU SE DOBITI ELEKTRONSKI ILI PUTEM POŠTOM


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je, imajući u vidu vanredne okolnosti koje su nastupile u zemlji usled širenja korona virusa omogućio korisnicima inostranih penzija koji imaju obavezu da dostave potvrde o životu nosiocima socijalnog osiguranja u državama koje im isplaćuju novac, da iste dobiju u svim organizacionim jedinicama Fonda PIO, tako što će zahtev podneti na jedan od ponuđena dva načina, bez potrebe dolaska na šaltere Fonda.

Zahtev mogu da podnesu elektronski preko portala eUprave, na naslovnoj strani sajta Fonda www.pio.rs/Elektronski servisi;. Ukoliko je penzioner dobio obrazac potvrde, odnosno uverenja o životu potrebno je da isti popuni, skenira i uz skeniranu ličnu kartu dostavi Fondu radi overe,. Drugi način je da zahtev podnese poštom, kao preporučenu pošiljku dostavljenu na adresu filijale Fonda PIO po mestu prebivališta; a na sajtu Fonda www.pio.rs/Poslovna mreža dostupne su adrese filijala. Uz popunjeni zahtev, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu i popunjen obrazac uverenja o životu.

Ako penzioner nije dobio pomenuti obrazac može ga preuzeti i sa sajta Fonda (www.pio.rs/Obrasci) potvrda o životu, birajući željenu državu.

Dostavljene potvrde o životu Fond će overiti i dostaviti korisniku putem pošte.

Izvor: Vebsajt Novosti, 10.07.2020.
Naslov: Redakcija