Zastava Bosne i Hercegovine

IZDAVANJE UVERENJA O NEOSUĐIVANOSTI USKORO PREKO PORTALA EUPRAVE


Da bi građanima bio olakšan život izdavanje uverenja o neosuđivanosti, odnosno da se protiv nekoga ne vodi krivični postupak, biće moguće preko portala eUprave. Ovo uverenje je mnogima potrebno kada konkurišu za posao u državnoj upravi, pravosuđu, za rad sa decom, u policiji, prilikom dobijanja raznih dozvola... Građani su zbog tog "papira" godišnje posećivali šaltere sudova više od 270.000 puta, podatak je kojim "barata" Ministarstvo pravde.

- Ministarstvo nastavlja razvoj elektronskih servisa za privredu, državne organe i građane, pa je tako u planu omogućavanje servisa za izdavanje uverenja o (ne)osuđivanosti pravnih lica i na zahtev predstavnika pravnog lica - putem Portala eUprave, kao i izdavanje uverenja da se protiv građana ne vodi krivični postupak, na zahtev građana, takođe putem ovog portala - kažu u resoru pravde.

Još jedna e-usluga koja će se dodatno razviti ove i sledeće godine jeste "eSud". On omogućava advokatima i strankama da sudski postupak vode u potpunosti elektronski. Za početak, "eSud" je pušten u rad u Upravnom sudu, a tokom ove godine bi trebalo da se uključe i privredni sudovi, zatim prekršajni, i na kraju sudovi opšte nadležnosti.

Osim što će se smanjiti angažman zaposlenih, jer više neće ručno unositi podatke u poslovne aplikacije, već će se oni automatski kopirati iz "eSuda", smanjiće se i troškovi poštarine i štampe. Za građane i advokate, "eSud" zapravo znači da pravosuđe radi 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, i da ne moraju fizički da dolaze u zgradu suda kako bi predali pismeno, ili vršili pregled spisa predmeta - sve im je dostupno putem interneta. Plan je da korišćenje "eSuda" bude besplatno.

Ovim novinama prethodile su razne druge elektronske usluge. Od ove nedelje, na primer, predstavnici firmi radi upisa u Registar ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre, više ne moraju da pribavljaju četiri uverenja o neosuđivanosti iz kaznene evidencije sudova. Redove ispred Palate pravde zamenilo je izdavanje uverenja na "klik", koje Agencija pribavlja od sudova po službenoj dužnosti, elektronski.

Građani odskoro, takođe, mogu i kod notara da nabave list nepokretnosti. Ukoliko to čine u okviru postupka koji završavaju u javnobeležničkoj kancelariji, on je besplatan.

Aplikaciju "ProNep" Ministarstvo je implementiralo da bi beležnici mogli da zavode isprave koje solemnizuju i sačinjavaju u postupku prometa nekretnina, kao i poreskih prijava za porez na imovinu, nasleđe, poklon i prenos apsolutnih prava. Preko aplikacije notar može da pretraži u bazi overene ugovore o prometu određene nekretnine, zahvaljujući čemu više nema dvostrukih prodaja istog stana, kuće ili njive.

Zahvaljujući aplikaciji "Promet nepokretnosti", sudovi od početka godine službama katastra, preko e-šaltera, dostavljaju i izvršne odluke koje su pravni osnov za upis u katastar. To znači da zainteresovani više ne idu u katastar kako bi upisali neko svoje pravo koje su ostvarili pred sudom. Od januara sudovi su dostavili katastru elektronski 11.500 isprava.

Takođe, oni koji prometuju ili nasleđuju nepokretnost kod beležnika više ne podnose poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, nasleđe, poklon i imovinu. Beležnik sve završava elektronski sa Poreskom upravom i katastrom.

Očekuje se uskoro i organizovanje platforme "e-Aukcija", preko koje će se vršiti elektronska prodaja pokretnih i nepokretnih stvari koje su prinudno zaplenjene od dužnika u izvršnom postupku. Preko nje će se elektronski vršiti licitiranje, zatvaranje prodaje i automatsko određivanje najpovoljnije ponude. Cilj je transparentniji i efikasniji postupak, i sprečavanje da uski krug firmi i pojedinaca učestvuju kao ponudioci na javnim prodajama u celoj zemlji. Identitet ponuđača biće zaštićen, pa na njih niko neće moći da vrši pritisak da npr. odustanu.

Tu je i elektronska oglasna tabla suda, "eTabla", koja omogućava brz uvid u sadržaje oglasnih tabli sudova na jednom mestu, na mreži. Od 1. januara ona se, što mnogi ne znaju, primenjuje i kod dostavljanja u postupku izvršenja. Do sredine maja je u više od 67.000 predmeta bilo dostava putem elektronske oglasne table.

Putem "eTable" svim strankama u postupcima izvršenja dostupna su pismena koja im nisu mogla biti lično uručena.

- Od januara do sredine maja 19.500 puta su proveravana pismena u takvim predmetima putem interneta. Primera radi, broj objava iz postupaka pred javnim izvršiteljima u prva četiri meseca iznosio je više od 65.000 - kažu u Ministarstvu.

Programom koji je početkom nedelje najavila Vlada planirano je 300 novih usluga koje građani mogu dobiti preko portala eUprave, među kojima je i upis u srednje škole. Svim žiteljima naše zemlje odnedavno su dostupni lični podaci iz 20 elektronskih evidencija i registara, koje mogu da provere i prijave eventualne greške. Tu su npr. podaci iz matičnih knjiga, o ličnoj karti, pasošu, prebivalištu, iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Fonda PIO ili Poreske uprave... Građani odavno mogu na "klik" da zakažu predaju zahteva za lična dokumenta ili preglede kod lekara, a Fond PIO je u petak omogućio korisnicima stranih penzija koji moraju da dostave potvrde o životu u državama koje im isplaćuju novac, da zahtev podnesu elektronski.

Jedna od prvih elektronskih baza koja je uspostavljena jeste Registar neplaćenih kazni. U njemu naši građani, pravna lica, ali i strani državljani mogu da vide imaju li neizmirene prekršajne kazne, i da ih izmire elektronskim plaćanjem.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 11.07.2020.
Naslov: Redakcija