Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U NOVOM SADU I NIŠU UVEDENE NOVE MERE U BORBI PROTIV KORONA VIRUSA


Prateći epidemiološku situaciju na teritoriji Grada Novog Sada, kao i podatke koji se svakodnevno obrade na osnovu informacija iz epidemioloških anketa za građane za koje se utvrdi da su pozitivni na ovu infekciju, Gradski štab za vanredne situacije Grada Novog Sada je 10. jula 2020. godine u nastavku 9. vanredne sednice usvojio niz novih mera koje stupaju na snagu odmah.

Imajući u vidu da epidemiološka situacija nije bolja u odnosu na prethodne dane, ali sagledavajući i procenat zauzetosti bolničkih kapaciteta, neophodno je bilo uvesti dodatne mere.

Takođe, neophodno je imati u vidu i apel naših lekara koji svakodnevno ukazuju da je klinička slika obolelih sve teža, kao i da proces izlečenja traje sve duže. Privremene bolnice u tom slučaju ne bi imale smisao kao u martu i aprilu, imajući u vidu da je sve više onih koji su na bolničkom lečenju i kojima je neophodan konstantan nadzor lekara, što neće biti moguće obezbediti u tom broju ukoliko ne budemo poštovali mere.

Grad Novi Sad apeluje i poziva svoje sugrađane da zajedno, još jednom, pokažemo svoju zrelost, solidarnost i svest kako o trenutnoj situaciji, tako i o mogućoj budućoj težoj.

Kako bi se dodatno sprečilo širenje infekcije, zabranjeno je organizovano okupljanje više od 10 lica na javnim prostorima u zatvorenom prostoru i otvorenom prostoru, uz obaveznu fizičku distancu od najmanje 1.5 metar.

Takođe, svi privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost dužni su da u ugostiteljskim objektima koji nemaju baštu, kao i noćnim klubovima na teritoriji Grada Novog Sada, ograniče radno vreme na period od 6.00 do 21.00 čas.

Ovakva vrsta obaveze ne odnosi se na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi.

Privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost dužni su da u ugostiteljskim objektima koji imaju baštu radno vreme u zatvorenom delu objekta ograniče do 21.00 čas, a u otvorenom delu objekta (bašti) do 23.00 časa.

Svi privredni subjekti koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima (tržni centri, hipermarket, supermarket, mini market i slično) i vrše usluge dužni su da radno vreme organizuju u periodu od 6.00 do 21.00 čas. Ovo ograničenje ne odnosi se na apoteke, benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva i šaltersku prodaju hrane.

Set mera predviđa i da se u svim javnim zatvorenim prostorima, odnosno objektima, kao i u svim privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima (tržni centri, hipermarket, supermarket, mini market...), ugostiteljskim objektima, baštama i drugim objektima gde se vrši prodaja robe i pružanje usluga, ograničava broj lica koja mogu biti istovremeno prisutna u objektu, tako da na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.

U odnosu na poštovanje ograničenog broja lica koja mogu istovremeno biti prisutna u jednom objektu, na svim ulazima u objekat od sada će biti obaveza privrednih subjekata da jasno istaknu površinu i broj lica koja mogu biti istovremeno prisutna u objektima.

U zavisnosti od toga u kojoj meri se građani pridržavaju propisanih mera, zavisi kada će se epidemiološka situacija popraviti i kriva zaraženih početi da opada. Nošenje maski i držanje propisnog odstojanja, u velikoj meri smanjuju mogućnost zaraze. Svako ko se ne pridržava mera koje su propisane ili se pridržava delimično, rizikuje virusnu zarazu.

U situaciji kada se i dalje svi zajedno borimo protiv virusa koji je pokorio čitavu planetu, neophodno je da imamo balans između trenutne epidemiološke situacije, zdravlja i svesti ljudi, ali i ekonomije i privrednih aktivnosti sa druge strane.

Grad Novi Sad je merama koje je usvojio, a u odnosu na trenutnu epidemiološku situaciju, utvrdio mere koje su najoptimalnije, sa težištem na rad objekata na otvorenom prostoru, kako bi u što većoj meri zaustavio eventualno širenje infekcije. Grad Novi Sad mora da nastavi da živi i njegovi građani moraju da nauče da funkcionišu u ovim izmenjenim okolnostima. Potrebno je samo da se pridržavaju jednostavnih mera zaštite.

Međutim, ukoliko se pokaže da trenutne mere ne daju rezultate, iste će, u kratkom roku, biti izvesno pooštrene.

Gradski štab za vanredne situacije Grada Niša doneo je 21 novu preventivnu meru u borbi protiv korona virusa kojima se pored ostalog uvodi obavezno korišćenje maski u zatvorenim prostorijama, organizovani skupovi poput proslava, utakmica, muzičkih i drugih manifestacija ograničavaju na 20 osoba i skraćuje vreme ugostiteljskih objekata u toku noći.

- Svako je obavezan da u zatvorenom prostoru javne namene koristi masku i da to čini na potpuno ispravan način, uz održavanje minimalne distance od dva metra. U javnom prevozu obavezno je korišćenje zaštitne maske. Zabranjuje se ulazak u vozilo licima koja nemaju postavljenu zaštitnu masku. Prevoznik je dužan da vrši redovno provetravanje i dezinfekciju vozila. Vozači i putnici taksi vozila moraju koristiti zaštitnu masku. Vozač je dužan da redovno provetrava i dezinfikuje vozilo, a posebno one elemente sa kojima je putnik u kontaktu. Na svim pijacama je obavezna upotreba zaštitne maske. Ovo se odnosi na prodavce, kupce i radnike pijace - navodi se u naredbi Štaba.

Organizovana okupljanja na prostoru javne namene - u zatvorenom ili na otvorenom prostoru - dozvoljena su samo kada se okuplja do 20 osoba.

Pod organizovanim okupljanjem naročito se smatraju: proslave, muzičke, zabavne i kulturne manifestacije, sportski događaji sa prisustvom publike i slična okupljanja.

Minimalna površina raspoloživog prostora je četiri kvadratna metra po osobi. Obavezno je držanje distance od dva metra, ograničeno je radno vreme ugostiteljskih objekata i to tako da u delu zatvorenog prostora usluge se neće pružati od 21 čas do 6 časova narednog dana a u delu otvorenog prostora usluge se neće pružati od 23 časa do 6 časova narednog dana.

U ugostiteljskom objektu, kockarnici i kladionici u zatvorenom prostoru broj gostiju se ograničava na minimalno četiri kvadratna metra korisne površine po gostu.

Osoblje je obavezno da sve vreme koristi zaštitnu masku. Gost ne koristi zaštitnu masku samo dok sedi za stolom. Ovo znači da prilikom dolaska, odlaska, odlaska u toalet i slično, gost je u obavezi da koristi zaštitnu masku.

Na ulazu u objekat i u toaletu objekta obavezno je sredstvo za dezinfekciju ruku, stoji u naredbi. U letnjim baštama broj gostiju se ograničava na minimalno dva kvadratna metra površine bašte po gostu.

- Ukoliko postoji mogućnost da se bašta otvorenog tipa proširi zauzećem javne površine, dozvoljeno je proširenje na javnu površinu bez povećanja kapaciteta (broj stolova i stolica), ukoliko se na ovaj način smanjuje epidemiološki rizik po goste, pod uslovom da se ne ometa slobodan prolaz pešaka i ne ugrožava bezbednost kretanja. Gost ne koristi zaštitnu masku samo dok sedi za stolom. Takođe, prilikom dolaska, odlaska, odlaska u toalet i slično, gost je u obavezi da koristi zaštitnu masku. Posle svake upotrebe stolovi i pribor moraju se dezinfikovati. Za svakim stolom i u toaletu obavezno je sredstvo za dezinfekciju ruku. Pribor i posuđe se moraju prati isključivo mašinski - navodi se u naredbi Štaba.

U prodajnim objektima broj potrošača se ograničava na najmanje četiri kvadratna metra korisne površine po potrošaču. Broj korisnika otvorenih bazena se ograničava na četiri kvadratna metra površine vode i površine za ležaljke po korisniku, uz obavezno držanje distance od 2 metra. Zabranjuje se rad zatvorenih bazena osim u svrhu treninga vaterpolista i plivačkih ekipa, pri čemu se broj korisnika ograničava na četiri kvadratna metra površine vode po korisniku.

- Na prodajnim, ugostiteljskim i drugim objektima i površinama gde je broj korisnika ograničen, obavezno je da informacija o površini i maksimalnom broju istovremenih korisnika bude istaknuta i jasno uočljiva na ulazu. U parkovima, na dečijim igralištima i sportskim otvorenim terenima obaveza je držanja fizičke distance od dva metra, osim ukoliko borave sa licima iz porodičnog ili zajedničkog domaćinstva. Zabranjuje se rad spa i velnes centara Rad kozmetičkih i frizerskih salona, salona lepote, fitnes centara i teretana organizovati u skladu sa merama zaštite (maska, distanca, dezinfekcija ruku i prostorija) - stoji u naredbi Štaba.

U verskim objektima i prilikom verskih obreda primenjivati mere zaštite (maska, distanca, dezinfekcija ruku i prostorija). U stambenim zgradama primenjivati najmanje jednom dnevno dezinfekciju zajedničkih prostorija, a više puta dnevno dezinfekciju rukohvata, kvaka, prekidača, dugmadi u liftu. JKP "Medijana" Niš je naloženo da vrši vanredno pranje ulica i javnih površina primenjujući adekvatno dezinfekciono sredstvo a Institutu za javno zdravlje Niš da, sa početkom rada nove laboratorije "Vatreno oko", obezbedi efikasno i pravovremeno testiranje po utvrđenim kriterijumima.

Obezbediti pravovremeno informisanje građana na efikasan i verodostojan način sa akcentom na edukaciji.

Kao posebna mera prevencije širenja zarazne bolesti KOVID-19 određuje se momentalni prekid rada i zatvaranje na period od sedam dana objekata ugostiteljskih, prodajnih i drugih napred navedenih usluga, ukoliko se neposrednom kontrolom nadležnih organa ustanovi značajnije odstupanje od sprovođenja napred navedenih mera.

O sprovođenju mera staraće se komunalna policija, inspekcijski i drugi zakonom zaduženi organi. Svako nepoštovanje mera povlači prekršajnu odgovornost fizičkog i pravnog lica u skladu sa članom 113. i članom 114. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), kao i u skladu sa drugim zakonima.

Izvor: Vebsajt RTV i Blic, 10.07.2020.
Naslov: Redakcija