Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O NASLEĐIVANJU: Naslednici odgovaraju za obaveze ostavioca do visine vrednosti nasleđene imovine. U obaveze ulaze i obaveze preuzete po kreditu ukoliko je pokojnik bio nekome žirant


Šta se desi kada žirant premine i da li naslednici moraju da vrate dugove? Kako banke nisu u obavezi da proveravaju da li je korisnik kredita ili žirant preminuo, naslednici kada prihvate nasledstvo, prihvataju i obaveze, a u to spadaju i obaveze po kreditima pokojnika.

"Stigao mi je dopis jedne banke, namenjen mom ocu, kojim se od njega traži da kao žirant po kreditu izmiri ratu kredita gospođe kojoj je bio žirant. U pitanju je iznos od oko 6.000 rsd, što sugeriše da je gospođa tek sada počela da kasni jednu ratu ili deo rate. Stvar je u tome da je moj otac preminuo pre 3 godine, a da osobu kojoj je bio žirant mi ne poznajemo, niti smo uopšte znali za dato jemstvo".

Iako Zakon o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015) nalaže da naslednici odgovaraju za obaveze ostavioca do visine vrednosti nasleđene imovine, u obaveze ulaze i obaveze preuzete po kreditu ukoliko je pokojnik bio nekome žirant.

Neretko se desi da posle par godina banka zatraži izmirenje duga pošto je pokojnik bio žirant po kreditu, a naslednici ne znaju ništa o tome. U ovakvim slučajevima bitno da li je pokojnik bio običan žirant ili solidarni žirant (jemac platac).

Ako je pokojnik jemčio kao običan žirant, banka je dužna da naslednicima prezentuje dokaz da je dug prethodno pokušala da naplati od dužnika, a ako je pokojnik jemčio kao jemac platac, banka može potraživati od naslednika da isplate dugovanje bez da prethodno to traži od dužnika.

U ovakvim slučajevima kako bi se saznalo koje je obaveze pokojnik preuzeo i koja je njihova visina potrebno je da se od banke zatraži celokupna dokumentacija kojom se dokazuje osnov i visina potraživanja prema naslednicima, ali takođe, naslednici od banke treba da zatraže kontakt podatke dužnika.

Ako niste nasledili imovinu, nećete biti u obavezi da banci izmirite dugovanje. Takođe, ukoliko se ispostavi da je vrednost nasleđene imovine manja od obaveza koje je pokojnik preuzeo, obaveza naslednika biće ograničena vrednošću nasleđene imovine, objasnio je beogradski advokat Marko Stanković.

Važno je napomenuti da dug prema banci zastareva 10 godina od dospelosti duga, a ne od smrti dužnika. Ukoliko je banka tužila dužnika sva potraživanja se stopiraju, a zastarelost se u ovom slučaju računa 10 godina od donošenja rešenja o pravosnažnoj presudi.

Izvor: Vebsajt B92, 09.07.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija