Zastava Bosne i Hercegovine

KONFERENCIJA "UJEDNAčAVANJE SUDSKE PRAKSE-ODNOS PRAVNE SIGURNOSTI I SUDIJSKE NEZAVISNOSTI": RAZLIčITA REšENJA U SPOROVIMA SA ISTIM čINJENIčNIM I PRAVNIM SITUACIJAMA


"Mnoštvo međusobno neusklađenih propisa i neodređenih normi koje zahtevaju tumačenje pre primene, uzrokuju neujednačenu sudsku praksu i pravnu nesigurnost", rekao je predsenik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, na konferenciji "Ujednačavanje sudske prakse-odnos pravne sigurnosti i sudijske nezavisnosti", koja je održana 10. jula 2015. godine u Beogradu.

Najveća vrednost društva je nezavisan i efikasan pravni sistem, ali njega nema ukoliko se različito rešava u sporovima sa istim činjeničnim i pravnim situacijama, što direktno utiče na pravnu sigurnost, naglasio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda i podsetio da potreba usaglašavanja sudske prakse i jednako postupanje u jednakim stvarima, ne smeju ugroziti nezavisnost sudije.

Milojević je naglasio i da sudske odluke ne mogu biti predmet vansudske kontrole, jer ih može preispitati samo nadležan sud, tako da odluke Ustavnog suda mogu biti samo osnov za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova, ali ne i za poništavanje pravosnažnih sudskih odluka.

Mešanje u sudsku vlast na ovaj način podriva i ugrožava načelo pravne sigurnosti, rekao je Milojević, napominjući da praksa pokazuje da Ustavni sud može da poništi pravosnažnu sudsku odluku i više godina od podnošenja ustavne žalbe.

Predsenik Vrhovnog kasacionog suda, je istakao, da je nužno izvršiti analizu trenutne sitacije, potom kroz diskusiju između aktera o načinima ujednačavanja sudske prakse, dati konkretne predloge kako da se osigura pravna sigurnost uz obezbeđivanje sudske nezavisnosti.

Konferenciju "Ujednačavanje sudske prakse-odnos pravne sigurnosti i sudijske nezavisnosti", organizovali su Društvo sudija Srbije i misija OEBS u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 13.07.2015.