Zastava Bosne i Hercegovine

NA OGLAS DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ZA IZBOR REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA PRIJAVILO SE PET KANDIDATA, OD KOJIH SAMO JEDAN ISPUNJAVA USLOVE


Na oglas Državnog veća tužilaca (DVT) za izbor republičkog javnog tužioca prijavilo se pet kandidata, od kojih samo jedan ispunjava uslove za kandidovanje.

Naime, jedan od kandidata je na sopstveni zahtev povukao prijavu, jedna prijava je odbačena kao neblagovremena, a dve kao nepotpune, rečeno je Tanjugu u Državnom veću tužilaca.

Samo prijava aktuelnog republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac ispunjava uslove za kandidovanje, a ona je, inače, u ponedeljak predstavila Program organizacije i unapređenja rada Javnog tužilaštva za period od 2022. do 2028. godine.

DVT navodi da je prijava Dragane Obrenović iz Užica, odbačena kao neblagovremena, dok je za prijave koje su podneli Svetlana Tekić iz Beograda i Miodrag Mali iz Novog Sada, komisija  za utvrđivanje blagovremenosti i potpunosti podnetih prijava utvrdila da ne ispunjavaju uslove za kandidovanje koji su predviđeni Poslovnikom o radu DVT, a s obzirom na to da nisu dostavili konkursnu dokumentaciju koja je propisana kao obavezna, shodno članu 50 Poslovnika.

O odbacivanju prijava podnosioci su obavešteni službenim putem, uz pouku o pravnom leku u vidu mogućnosti ulaganja prigovora Državnom veću tužilaca u roku od tri dana od dana prijema odluke, napominju u tom Veću.

Ukoliko prigovori na odluku Komisije budu podneti, o njima će odlučivati Državno veće tužilaca, a zatim će utvrditi rang-listu kandidata, pa konačnu rang-listu kandidata.

Nakon toga, prema odredbama Zakona o Državnom veću tužilaca, ono utvrđuje listu kandidata za izbor republičkog javnog tužioca koju dostavlja Vladi.

Republičkog javnog tužioca bira Narodna skupština na predlog Vlade i njegov mandat traje šest godina.

Izvor: RTS, 11.06.2021.
Naslov: Redakcija