Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Usvojen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode i Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, kojim se preciznije definišu postupak Ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu i odredbe o ekološkoj mreži, saopšteno je iz Vlade.

Kako se navodi u saopštenju, na ovaj način se jedan od najvažnijih procesa u zaštiti prirode, a to je proces uspostavljanja ekološke mreže Republike Srbije, odnosno ekološke mreže Evropske unije, NATURA 2000, definiše u skladu sa zahtevima Direktive o očuvanju prirodnih staništa divljih životinjskih i biljnih vrsta i Direktive o očuvanju divljih ptica.

"Uvodi se odredba koja propisuje da područjem ekološke mreže, koje je istovremeno i zaštićeno područje ili se nalazi u okviru granice zaštićenog područja ili se sa njim graniči, upravlja upravljač tog zaštićenog područja. Zakonskim rešenjima omogućeno je i formiranje Saveta korisnika zaštićenog područja. Na ovaj način vrši se dalje usklađivanje sa propisima Evropske unije", ističe se u saopštenju.

S obzirom na to da je turizam kao privredna grana, tokom pandemije koronavirusa, pretrpeo najveće gubitke, Vlada Srbije usvojila je Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa na teritoriji Republike Srbije.

"Na osnovu Uredbe, kojom je obezbeđen budžet od ukupno pet miliona dinara, pravo na dodelu subvencija imaju turističke agencije – organizatori turističkog putovanja, registrovane na teritoriji Republike Srbije koje poseduju propisanu licencu, i to po realizaciji organizovanog dovođenja turističkih grupa domaćih ili stranih turista (najmanje 15 turista)", naveli su iz Vlade.

Iznos sredstava subvencija za ostvarena tri do četiri noćenja, za organizovano turističko putovanje, odnosno za ostvarena dva do četiri noćenja za međunarodni kongres/međunarodni korporativni događaj, po stranom turisti iznosi 15 evra, a iznos sredstava subvencija za ostvarenih pet i više noćenja, za organizovano turističko putovanje, odnosno za međunarodni kongres/međunarodni korporativni događaj, po stranom turisti iznosi 20 evra.

Izvor: RTS, 11.06.2021.
Naslov: Redakcija