Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI: Precizirana su i pojednostavljena načela i načini propisivanja postupaka ocenjivanja usaglašenosti u tehničkim propisima, što za cilj ima lakše i efikasnije poslovanje naših privrednika


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti iz sledećih razloga: u Republici Srbiji, oblast tehničkog zakonodavstva uređena je Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009), kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Imajući u vidu da 12 godina primene važećeg zakona i potrebu za daljim jačanjem konkurentnosti naših privrednika i olakšavanjem trgovine kroz odgovarajuća zakonska rešenja, kao i u cilju daljeg usaglašavanja tehničkog zakonodavstva u Republici Srbiji, sa regulativom i praksom koja se primenjuje u EU, Odluka EU broj 7068/2008. Evropskog parlamenta i Saveta od 9. jula 2008. godine o zajedničkom okviru za trgovanje proizvodima, nametnula se potreba za donošenjem novog zakona koji će bliže regulisati oblast tehničkog zakonodavstva.

Novim Zakonom se omogućava rasterećenje privrede i olakšavanje trgovine. Pojednostavljuje se postupak inostranih isprava, posebno sertifikata izdatih od strane tela u EU, jer primenjuju iste tehničke zahteve kao i Srbija. Takođe, precizirana su i pojednostavljena načela i načini propisivanja postupaka ocenjivanja usaglašenosti u tehničkim propisima, što za cilj ima lakše i efikasnije poslovanje naših privrednika.

Sprečava se nelojalna konkurencija, jer se preciziraju obaveze privrednika u lancu isporuke proizvođača, uvoznika, distributera. Naime, Zakon utvrđuje obaveze i nivo odgovornosti privrednih subjekata u skladu sa njihovom ulogom na tržištu, kao i način praćenja proizvoda u lancu isporuke. Primena navedenog treba da obezbedi efikasniji nadzor na tržištu, odnosno da proizvodi budu bezbedni za upotrebu, usaglašeni sa propisima, pravilno značajni i deklarisani.

Propisuje pravni osnov za formiranje saveta za kvalitet, tj. savetodavno telo koje će uključiti u radi širu stručnu javnost i zainteresovane strane, što će obezbediti bolju stručnu podršku u ovoj oblasti.

Definiše srpski znak usaglašenosti i pretpostavku usaglašenosti proizvoda, čime se dodatno promoviše prepoznatljivost tog znaka, ali i širi svest o značaju primene propisa i standarda u Srbiji.

Zakonom se propisuju zahtevi za laboratorije i tela koje kontrolišu ili sertifikuju proizvode, tako što se uređuju opšti zahtevi za imenovanje tela za proizvođača, za ocenjivanje usaglašenosti obaveze imenovanog tela u vezi sa angažovanjem podizvođača, donošenje rešenja o imenovanju tela za ocenjivanje usaglašenosti, obaveštenja koje dostavlja imenovano telo, nadzor nad radom imenovanog tela, suspenziju i oduzimanje imenovanja, notifikaciju tela Evropskoj komisiji i državama članicama EU, kao i posebni zahtevi za organ nadležan za notifikaciju. Predviđa se i mogućnost suspenzije ili oduzimanja imenovanja ako nadležni ministar utvrdi da imenovano telo više ne ispunjava propisane zahteve.

U cilju olakšavanja uslova za poslovanje novi Zakon će stvoriti okvir za uklanjanje nepotrebnih prepreka u trgovini. Ovo je još jedan princip važan za naše pristupanje narodnim i međunarodnim organizacijama u EU, ali je prvenstveno bitan za privrednike, jer omogućuje slobodno trgovanje uz minimum neophodnih intervencija države.    

U cilju uvođenja efikasnog režima tržišnog nadzora Zakon precizira nadležnost u pojedinim sektorima koji su stvarali probleme u praksi, na primer liftovi, oprema pod pritiskom i drugo, shodno čemu će nesavesna trgovina i izbegavanje obaveza biti na vreme sankcionisani.

Propisane su kaznene mere za nesavesne isporučioce i u tom delu su odredbe u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, a sve u cilj smanjenja broja nebezbednih proizvoda koji mogu ugroziti građane.           

Ovim Zakonom obezbediće se bolja zaštita života i zdravlja naših građana i naše imovine, podizanje konkurentnosti srpske privrede, kao i bolji tržišni nadzor.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 11.05.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija