Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI: Utvrđeno je da se Strategija zapošljavanja donosi za period od šest godina


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, kojim je precizirano da su strategija zapošljavanja i prateći akcioni plan osnovni dokument javnih politika u oblasti aktivne politike zapošljavanja.

Naime, Zakon o zapošljavanju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 i 113/2017 - dr. zakon) donet je 2009. godine, a nakon toga su usledile njegove izmene i dopune iz 2015. godine i 2017. godine, čime su uređena pojedina pitanja u cilju efikasnijeg sprovođenja ovih propisa u praksi.

Ovim novim Zakonom izvršeno je dalje unapređenje zakona, kao i preciziranje pojedinih termina u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018).

Izmenama Zakona utvrđeno je da se strategija zapošljavanja donosi za period od šest godina, umesto kako je do sada to rađeno na period od deset godina. Takođe, realizacija strategija planira se posredstvom akcionih planova koji se donose za period od tri godine.

Na Predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlada je 25. februara ove godine usvojila novu strategiju zapošljavanja u Republici Srbiji za period 2021/2026. godina, čiji je opšti cilj uspostavljanje stabilnog i održivog rasta zaposlenosti.

Posebne mere u okviru nove strategije zapošljavanja predviđene su za unapređenje položaja najosetljivijih kategorija na tržištu kada je u pitanju zaposlenje, a odnose se pre svega na žene, zatim mlađe osobe od 30 godina, na osobe starije od 60 godina, zatim na osobe sa invaliditetom, korisnike novčane socijalne pomoći, Rome i Romkinje, imajući u vidu zastupljenost i druge karakteristike navedenih kategorija koje ukazuju na nepovoljan položaj njihovih pripadnika na tržištu rada.

U cilju sprovođenja strategije, takođe izrađen je Akcioni plan za prvi trogodišnji period u okviru ove strategije. Naime, za period 2021/2023. godina, koji je Vlada usvojila 18. marta 2021. godine.

Akcionim planom utvrđene su mere aktivne politike zapošljavanja koje će se sprovoditi u naredne tri godine, i to pre svega podrazumeva sledeće mere: mere dodatnog obrazovanja i obuke pre svega na ove najosetljivije kategorije na tržištu rada, zatim, subvencionisano zapošljavanje i samozapošljavanje, javne radove i mere aktivne politike zapošljavanja za osobe sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.

Planirano je uključivanje u mere 18.225 nezaposlenih lica tokom ove 2021. godine sa dinamikom povećanja iz ovih kategorija ukupnog broja - zapošljavanje iz kategorije nezaposlenih lica. Naime, tokom 2022. godine planirano je 20.165 nezaposlenih lica da se zaposle prema ovoj strategiji i tokom 2023. godine 21.205 nezaposlenih lica.

Radi realizacije mera aktivne politike zapošljavanja Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive i konkurse 2. aprila ove godine.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 11.05.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija