Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen veći broj zakona, među kojima je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa


U danu za glasanje Narodna skupština usvojila je:

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti,

2. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti,

3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa,

4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju,

5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida,

6. Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike o saradnji u oblasti poljoprivrede,

7. Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o izručenju,

8. Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima,

9. Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o izručenju,

10. Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o transferu osuđenih lica i saradnji u izvršenju krivičnih sankcija,

11. Odluku o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i

12. Odluku o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Pošto je Narodna skupština obavila glasanje o svim tačkama dnevnog reda, zaključena je Jedanaesta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 13.05.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija