Zastava Bosne i Hercegovine

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: O osporavanju kandidata za prvi izbor na sudijsku funkciju


Povodom ponovnog paušalnog i neobrazloženog osporavanja predloga Visokog saveta sudstva za trinaest kandidata za prvi izbor na sudijsku funkciju od strane pojedinih poslanika u Narodnoj skupštini, na sednici održanoj 06.05.2021. godine, Društvo sudija Srbije

P O D S E Ć A

VISOKI SAVET SUDSTVA I NARODNU SKUPŠTINU DA

Visokom savetu sudstva Ustavom je poverena dužnost da bude nezavisan i samostalan organ kako bi garantovao nezavisnost i samostalnost sudovima i sudijama.

U skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, VSS sprovodi postupak za prvi izbor kandidata na sudijsku funkciju.

U postupku se ocenjuje ispunjenost uslova za prvi izbor na sudijsku funkciju odnosno da li je kandidat državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koji je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit i koji je stručan, osposobljen i dostojan sudijske funkcije i koji, posle položenog pravosudnog ispita ima radno iskustvo u pravnoj struci: od dve godine za sudiju prekršajnog suda; odnosno tri godine za sudiju osnovnog suda.

Stručnost podrazumeva posedovanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje sudijske funkcije.

Osposobljenost podrazumeva veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta.

Dostojnost podrazumeva moralne osobine koje sudija treba da poseduje i ponašanje u skladu sa tim osobinama, među kojima su: poštenje, savesnost, pravičnost, dostojanstvenost, istrajnost i uzornost, a ponašanje u skladu sa tim osobinama podrazumeva čuvanje ugleda sudije i suda u službi i izvan nje, svest o društvenoj odgovornosti, održavanje nezavisnosti i nepristrasnosti, pouzdanosti i dostojanstva u službi i izvan nje i preuzimanje odgovornosti za unutrašnju organizaciju i pozitivnu sliku o sudstvu u javnosti.

Podaci o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata pribavljaju se od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, a za kandidate koji dolaze iz sudova obavezno je pribavljanje mišljenja sednice svih sudija suda iz koga potiče kandidat, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno višeg suda, u koje kandidat ima pravo uvida pre izbora, i pribavlja ocenu rada kandidata.

Stručnost i osposobljenost kandidata proverava se na ispitu koji organizuje Visoki savet sudstva, pri čemu se ceni i vrsta poslova koje je kandidat obavljao nakon položenog pravosudnog ispita.

Visoki savet sudstva obavlja razgovor sa svakim od kandidata za prvi izbor na sudijsku funkciju.

Tek nakon ovako sprovedenog postupka, ocene ispunjenosti uslova od strane kandidata i selekcije kandidata, Visoki savet sudstva dostavlja Narodnoj skupštini predlog jednog kandidata za izbor na jedno sudijsko mesto.

Odluka o predlogu Visokog saveta sudstva mora biti obrazložena i objavljena na internet stranici Visokog saveta sudstva.

Čitav ovaj postupak zahteva naročito stručno znanje od onog ko procenjuje ispunjenost uslova za prvi izbor na sudijsku funkciju.

Narodna skupština bira sudiju koji se prvi put bira, među kandidatima koje je predložio Visoki savet sudstva.

Narodna skupština je nesumnjivo suverena da izabere ili ne izabere predloženog kandidata.

Vladavina prava na kojoj počiva Republika Srbija se ostvaruje, između ostalog, podelom vlasti, nezavisnom sudskom vlašću i povinovanjem svih vlasti Ustavu i zakonu.

Imajući izloženo u vidu, poslanici su dužni da javno iznesu razloge zbog kojih osporavaju predlog kako bi bilo jasno da li je i kakav propust Visoki savet sudstva načinio prilikom predlaganja kandidata za prvi izbor za sudiju i da bi to bilo otklonjeno.

U suprotnom, nipodaštava se institucija Visokog saveta sudstva, princip podele vlasti u demokratskoj državi, i naposletku, ali ne i najmanje bitno, ličnosti samih kandidata.

Imajući izloženo u vidu, Društvo sudija

P O Z I V A

VISOKI SAVET SUDSTVA

Da zahteva od Narodne skupštine da ubuduće, ukoliko osporava predlog Visokog saveta sudstva za prvi izbor, javno iznese razloge zbog kojih to čini, a

POSLANIKE

Da javno iznose razloge osporavanja predloga Visokog saveta sudstva za prvi izbor sudija.

Izvor: Vebsajt Društvo sudija Srbije, 11.05.2021.
Naslov: Redakcija