Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: Rok za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora, do 15. aprila 2021. godine


Agencija za sprečavanje korupcije obaveštava političke subjekte koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke da je, u skladu sa odredbom člana 28. stav 1. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 123/2014 i 88/2019), rok za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu, kao i izveštaja o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora, do 15. aprila 2021. godine.

Godišnji finansijski izveštaj se obavezno podnosi preko sistema za elektronsko podnošenje izveštaja (veb forma obrasca) i u pisanoj formi (štampanjem elektronskog obrasca).
Izveštaji se podnose putem veb linka http://www.acas.rs/awf/#/login prijavom na korisnički nalog dobijen od Agencije putem imejla, unosom podataka u veb formi.

Pozivaju se politički subjekti koji još uvek nemaju korisnički nalog da dostave Agenciji na mejl finansiranje.ps@acas.rs sledeće podatke:

1) naziv političkog subjekta;

2) imejl adresu;

3) ime i prezime ovlašćenog lica i broj telefona;

4) mesto i adresu političkog subjekta i

5) veb sajt političkog subjekta.

Istovremeno, Agencija obaveštava političke subjekte da je u vezi sa podnošenjem Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o troškovima izborne kampanje održana onlajn obuka 6. aprila 2021. godine, i da se video zapisi sa prezentacijama nalaze na YouTube kanalu Agencije.

Izvor: Vebsajt Agencija za sprečavanje korupcije, 07.04.2021.
Naslov: Redakcija