Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDITI DAVANJE OTKAZA USLED NARUŠENIH ODNOSA IZMEĐU POSLODAVCA I ZAPOSLENOG


NALED je u novoj Sivoj knjizi preporučio Ministarstvu za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja da uredi oblast koja se odnosi na davanje otkaza zbog ozbiljno narušenih odnosa između poslodavca i zaposlenog.

Kako su naveli, neprihvatljivo je da poslodavac ne može otkazati zaposlenom ugovor o radu zbog ozbiljno narušenih odnosa, već da mora da čeka da iz tog istog razloga sud svojom odlukom prekine radni odnos.

Ističu da to poslodavcu stvara nepotrebne, a velike troškove isplate zarada i doprinosa zaposlenom za sve vreme vođenja radnog spora, iako je rezultat spora identičan - prestanak radnog odnosa.

"Predloženom izmenom bi se izbeglo vođenje dugotrajnih radnih sporova u slučajevima kada je poslodavac spreman da zaposlenom isplati značajniju sumu novca, pa bi se i sudovi rasteretili velikog broja radnih sporova", navodi se u Sivoj knjizi.

U Srbiji je značajan deo sive ekonomije uzrokovan neregistrovanim radom, a posebno u oblastima kao što su kućni i pomoćni poslovi, turizam i ugostiteljstvo i građevina, koji imaju povremeno-privremeni ili sezonski karakter, pokazala je analiza NALED-a.

Ističe se da su procedure angažovanja radnika na ovakvim poslovima, od po nekoliko dana, za poslodavce komplikovane, a troškovi angažovanja radnika, u smislu poreza i doprinosa nesrazmerno visoki, jer se u najvećem broju slučajeva obračunavaju na mesečnom nivou.

"Kao rezultat ovakve situacije, na tržištu postoji nelojalna konkurencija kada su u pitanju poslodavci, dok sa druge strane veliki broj radnika ne ostvaruje nikakva prava, a budžet Srbije ima gubitke", navodi NALED u Sivoj knjizi.

Slični problemi javljali su se i u sektoru poljoprivrede gde je 2018. godine uveden novi pojednostavljeni elektronski sistem prijave angažovanja sezonskih radnika na osnovu donetog Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018).

Rezultati ove reforme su impresivni, navodi se u Sivoj knjizi i dodaje da oko 27.000 sezonskih radnika u poljoprivredi je angažovano preko tog sistema i oko 245 miliona dinara na ime poreza i doprinosa je uplaćeno po tom osnovu.

Imajući u vidu pozitivne efekte uvođenja pojednostavljenog elektronskog sistema prijave angažovanja sezonskih radnika u sektoru poljoprivrede, NALED predlaže da se razmotri mogućnost proširenja tog sistema prijave radnika i na druge poslove koji su po svom karakteru privremeno-povremeni ili sezonski poslovi.

Predlažu da se detaljne sektorske analize sprovedu najpre u sektorima pomoći u kući, sakupljanja otpada, turizma i građevine.

Izvor: Vebsajt Politika, 11.02.2020.
Naslov: Redakcija