Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O LIČNOJ KARTI: NALED predlaže izmene Pravilnika, kojima bi se uvela obaveza izdavanja lične karte sa čipom


NALED je Ministarstvu unutrašnjih poslova preporučio da uvede obaveznost izdavanja ličnih karti sa čipom.

U novoj Sivoj knjizi, NALED ukazuje da izdavanje lične karte bez čipa onemogućava dalji razvoj elektronske uprave u Srbiji za građane, jer to, kako smatra, onemogućava izdavanje kvalifikovanog elektronskog potpisa od strane MUP-a, koji je jedini besplatan za sve građane.

Zbog toga predlaže da se izmeni Pravilnik o ličnoj karti ("Sl. glasnik RS", br. 11/2007, 9/2008, 85/2014 i 112/2017 - odluka US) tako što bi se uvela obaveza da se lična karta izdaje sa čipom, kao i da se propiše da lične karte koje su do izmene Pravilnika izdate bez čipa važe do isteka perioda na koji su izdate, a da će se nakon toga zameniti ličnim kartama sa čipom.

Dalje, smatra da bi procedura izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata na ličnoj karti trebalo da se pojednostavi tako da se propiše - da se ugovor o izdavanju sertifikata potpisuje po automatizmu u postupku podnošenja zahteva za izdavanje lične karte, osim u slučaju ako se podnosilac zahteva u tom zahtevu izjasni da ne želi kvalifikovani elektronski sertifikat.

"Usvajanjem predložene izmene značajno bi se doprinelo izgradnji infrastrukture za dalji razvoj elektronske uprave u Srbiji i time ubrzale, pojednostavile i pojeftinile procedure uprave u kojima učestvuju građani", smatra NALED.

Izvor: Vebsajt RTV, 11.02.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija