Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ŠUMAMA: Kazne za seču vetrozaštitnog drveća uz puteve od 25.000 do 150.000 dinara, a moguće su i krivične prijave


Građane i firme koji bespravno seku drveće uz puteve i time uništavaju vetrozaštitni pojas očekuju novčane kazne od 25.000 do 150.000 dinara, a moguće su i krivične prijave, upozorava Odeljenje poljoprivrede i zaštite životne sredine iz Sombora.

Poljočuvarska služba Sombora obavljaće kontrolu useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete u tom gradu, a protiv osoba koje su napravile prekršaj biće sprovedene propisane kaznene mere.

Novčana kazna za fizičko lice koje ošteti ili seče drveće koje čini poljozaštitni, odnosno vetrozaštitni pojas, ili se nalazi u putnom pojasu, ili na poljoprivrednom zemljištu iznosi 25.000 dinara.

Za pravno lice propisana je novčana kazna od 150.000 dinara, za odgovorno lice u preduzeću od 25.000 dinara, a za preduzetnika od 75.000 dinara.

U saopštenju se posebno napominje da ukoliko vrednost posečene drvne mase prelazi količinu od jednog kubika, protiv učinioca će biti podneta i krivična prijava.

Prema Zakonu o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018 - dr. zakon), svako ko bespravno poseče drveće dužan je i da sanira teren kao i da nadoknadi štetu.

Izvor: Vebsajt Politika, 09.01.2020.
Naslov: Redakcija