Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, OSIM POLJOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA: Od 1. januara 2020. godine skuplja registracija od 10 do 60 dinara, u zavisnosti od kategorije vozila


Vozači u Srbiji osetiće novi udar na džep od 1. januara naredne godine, kada će poskupeti registracija zbog povećanih lokalnih taksi!

Naime, Vlada Republike Srbije objavila je Usklađene najviše iznose lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019), koje će od januara, prilikom registracije, biti povećane od 10 do 60 dinara, u zavisnosti od kategorije vozila.

Najveće povećanje je za putnička vozila sa zapreminom motora većom od 3.000 kubika i taksa će umesto 5.740 dinara iznositi 5.800. Taksa će biti isto uvećana za 60 dinara za kamione preko 12 tona nosivosti, pošto će umesto 5.740 dinara biti 5.800 dinara. Jedino će kod autobusa i kombi-buseva ostati taksa od 50 dinara po registrovanom sedištu.

Reč je lokalnim komunalnim taksama za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, koje je Vlada donela 4. decembra, a biće primenjeni od narednog meseca. Te takse utvrđuju lokalne samouprave, pri čemu se na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn., 104/2016 - dr. zakon, 96/2017 - usklađeni din. izn., 89/2018 - usklađeni din. izn. i 95/2018 - dr. zakon) može utvrditi najviši iznos takse. Najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, propisani Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, usklađuju se s godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji je objavio Republički zavod za statistiku, za period od 1. oktobra 2018. godine do 30. septembra 2019. godine.

U Ministarstvu finansija objašnjeno je da se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, dok se iznos veći od pet dinara zaokružuje na 10 dinara.

Prilikom usklađivanja najviših iznosa lokalne komunalne takse kao osnovica za usklađivanje uzeti su poslednji objavljeni usklađeni dinarski iznosi ove lokalne komunalne takse.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, potrošačke cene u Srbiji su od 1. oktobra 2018. do 30. septembra 2019. povećane za 1,1 odsto.

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže da su vozači u Srbiji u prethodnih deset godina imali dosta nameta: - Mislim da niko u poslednjih deset godina nije imao toliko troškova kao što su imali vlasnici vozila. Sve je to opravdano sa aspekta bezbednosti, ali pak treba imati u vidu - zimski pneumatici, prsluci, prva pomoć, užad za vuču, dosta dodatne opreme. Imali smo problematiku menjanja saobraćajnih dozvola zbog toga što negde nije upisan pravi broj sedišta, zamenu saobraćajnih zbog "č","ć","š", zamenu saobraćajnih zbog nekih osovina... Bilo bi lepo videti da se njima malo izlazi u susret i da se malo te neke takse i nameti smanje - naveo je Okanović.

Takse za teretna vozila:

 • Za kamione do 2 t nosivosti cena biće 1.750 dinara umesto 1.730 dinara.
 • Za kamione od 2 t do 5 t nosivosti 2.330 umesto 2.300 dinara.
 • Z kamione od 5 t do 12 t nosivosti 4.060 umesto 4.020 dinara.
 • Za kamione preko 12 t nosivosti 5.800 umesto 5.740 dinara.

Taksa za teretne i radne prikolice za putničke automobile će biti 580 dinara umesto 570 dinara.

Za putnička vozila:

 • Do 1.150 kubika 580 umesto 570 dinara.
 • Preko 1.150 do 1.300 kubika 1.150 dinara umesto 1.140 dinara.
 • Preko 1.300 do 1.600 kubika biće 1.740 umesto 1.720 dinara.
 • Preko 1.600 do 2.000 kubika iznosiće 2.330 umesto 2.300 dinara.
 • Preko 2.000 do 3.000 kubika 3.510 dinara umesto 3.470 dinara.
 • Preko 3.000 kubika biće 5.800 umesto 5.740 dinara.

Za motocikle:

 • Do 125 kubika 466 dinara umesto 460 dinara.
 • Preko 125 do 250 kubika 690 umesto 680 dinara.
 • Preko 250 do 500 kubika 1.150 dinara umesto 1.140 dinara.
 • Preko 500 kubika do 1.200 kubika 1.410 umesto 1.390 dinara.
 • Preko 1.200 kubika 1.740 dinara umesto 1.720 dinara.

Za autobuse i kombi buseve po registrovanom sedištu biće 50 dinara.

 Za priključna vozila - teretne prikolice, poluprikolice i specijalne teretne prikolice za prevoz određenih vrsta tereta:

 • 1 t nosivosti 470 umesto 460 dinara.
 • Od 1 t do 5 t nosivosti biće 810 umesto 800 dinara.
 • Od 5 t do 10 t nosivosti 1.100 dinara umesto 1.090 dinara.
 • Od 10 t do 12 t nosivosti 1.520 umesto 1.500 dinara.
 • Nosivosti preko 12 t iznosiće 2.330 umesto 2.300 dinara.

Za vučna vozila (tegljače):

 • Čija je snaga motora do 66 kilovata biće 1.740 umesto 1.720 dinara.
 • Čija je snaga motora od 66 do 96 kilovata 2.330 umesto 2.300 dinara.
 • Čija je snaga motora od 96 do 132 kilovata 2.930 umesto 2.900 dinara.
 • Čija je snaga motora od 132 do 177 kilovata biće 3.510 dinara umesto 3.470 dinara.
 • Čija je snaga motora preko 177 kilovata 4.660 dinara umesto 4.610 dinara.
 • Za radna vozila, specijalna adaptirana vozila za prevoz rekvizita za putujuće zabave, radnje i atestirana specijalizovana vozila za prevoz pčela 1.150 umesto 1.140 dinara.
Izvor: Vebsajt Kurir i RTV, 10.12.2019.
Naslov: Redakcija