Zastava Bosne i Hercegovine

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2023. GODINU I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA: Paragraf organizuje vebinar 1. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 1. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Popis imovine i obaveza za 2023. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora”.

Pored izlaganja o svim aspektima godišnjeg popisa imovine i obaveza, učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju i sa najnovijim izmenama propisa i ostalim aktuelnim pitanjima od značaja za rad javnog sektora, kao i stavovima eksterne revizije i budžetske inspekcije iz srodnih oblasti.

Na kraju, poseban segment vebinara biće posvećen pitanjima i odgovorima učesnika, postavljenim pre ili za vreme samog vebinara.

Na vebinaru će biti istaknute sve najvažnije obaveze i postupci vezani za godišnji popis imovine i obaveza korisnika javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu.

Učesnici će imati prilike da se upoznaju sa najnovijim izmenama propisa i aktuelnim pitanjima od značaja za rad javnog sektora, kao i stavovima inspekcije i eksterne revizije iz navedene i srodnih oblasti.

Vebinar je namenjen direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i drugim korisnicima javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu.

Vebinaru mogu prisustvovati direktori, rukovodioci i zaposleni u opštim i pravnim službama, službama finansija i računovodstva, zaposleni u drugim delovima procesa rada - članovi popisnih komisija, računopolagači, drugi učesnici u redovnom godišnjem popisu za 2023. godinu, kao i ostala zainteresovana lica.

Teme vebinara:

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2023. GODINU

  • Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja
  • Redovan godišnji popis imovine i obaveza - rokovi, odgovornost, sprovođenje, usvajanje, knjiženje

OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA

  • Donošenje finansijskih planova za 2024. godinu
  • Karakteristike rada u Sistemu SPIRI

STAVOVI EKSTERNE REVIZIJE I BUDŽETSKE ISNPEKCIJE

  • Utvrđene nepravilnosti i date preporuke od strane Državne revizorske institucije
  • Utvrđene nezakonitosti od strane budžetske inspekcije

Predavač:

  • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Popis imovine i obaveza za 2023. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora“.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 12.11.2023.