Zastava Bosne i Hercegovine

REFORMA PRAVOSUĐA: Veliki broj sudova nema svoj sajt. Nedostaju podaci o teritorijalnoj nadležnosti, cenama usluga, formulari


Od 30 sudova, koji su analizirani u okviru istraživanja o transparentnosti rada sudstva, dva uopšte nemaju sajtove - Osnovni sud u Raškoj i Osnovni sud u Brusu, dok su u preostalih 28 uočene razne manjkavosti.

Istraživanje "Analize primene standarda transparentnosti u sudovima u Srbiji" sprovela je organizacija Partneri Srbija, od februara do oktobra ove godine, a projekat je podržao USAID.

Samo 14 sudova ispunilo je kriterijum da im ključne informacije o radu budu dostupne na ne više od tri klika od početne stranice suda. Informacije koje su pretraživane u okviru ovog kriterijuma su: adresa, broj telefona suda i e-mail adresa suda, radno vreme, teritorijalna nadležnost, korisni obrasci/formulari na sajtu, cene osnovnih usluga i podaci suda (žiro račun i ostale informacije od značaja za uplate).

Među njima su tri beogradska suda, kao i osnovni sudovi u Pančevu, Mladenovcu, Valjevu, Kikindi, Šapcu i Lebanu, i viši sudovi u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kruševcu i Prokuplju.

- Čak 10 sudova nije posedovalo podatke o teritorijalnoj nadležnosti suda na ne više od tri klika od početne strane, što je posebno zabrinjavajuće pošto su ovo informacije koje su, nakon adrese i kontakta, možda i najvažnije građanima koji planiraju da pokrenu određeni postupak pred sudom - kažu u Partnerima Srbija.

Takođe, tri suda nisu imala informacije o radnom vremenu dostupne na ne više od tri klika od početne strane. Reč je višim sudovima u Novom Pazaru i Negotinu, i Osnovnom sudu u Bujanovcu.

Šest sudova nema na internet stranicama obrasce koje građani mogu da preuzmu, poput obrasca pritužbe na rad suda, molbe za prepis, formulara, predloga za pokretanje ostavinskog postupka, zahteva za razgledanje spisa, itd. Zanimljiv je slučaj Osnovnog suda u Ubu, koji sadrži niz korisnih obrazaca i formulara, ali se oni ne mogu ni otvoriti ni preuzeti, već su samo postavljeni u formi teksta. Šest sudova na internet stranicama nema dostupne podatke o cenama osnovnih usluga i podacima suda, na ne više od tri klika (žiro račun, model i poziv na broj), pokazalo je ovo istraživanje.

Izvor: Vebsajt Novosti, V.C.S., 09.11.2020.
Naslov: Redakcija