Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN BESPLATNI VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF O OPOREZIVANJU FRILENSERA


Pitanje plaćanja poreza i doprinosa na prihod koji rezidentna fizička lica ostvaruju od lica iz inostranstva postala je iznenada aktuelna od momenta kada je Poreska uprava uputila javni poziv da fizička lica koja ostvaruju ove prihode samoinicijativno podnesu poreske prijave i izmire poreske obaveze, ukoliko u prethodnom periodu to nisu činili.

Iako obaveza plaćanja poreza i doprinosa na predmetne prihode postoji praktično oduvek, nakon ovog saopštenja Poreske uprave postavilo se pitanje koji se sve porezi i doprinosi plaćaju po ovom osnovu i koliko je ukupno njihovo poresko opterećenje.

S tim u vezi, kompanija Paragraf organizovala je 12. novembra 2020. godine vebinar "Oporezivanje prihoda koji fizička lica ostvaruju u inostranstvu (oporezivanje frilensera)", a učešće na vebinaru bilo je besplatno.

Na vebinaru je prvo bilo reči o tome koja poreska prijava se podnosi po osnovu ovih prihoda, kao i na koji način se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi.

Budući da, prema podacima Poreske uprave, postoji široka poreska evazija ovih prihoda, učesnici vebinara bili su u prilici da se informišu o tome koje sve potencijalne prekršajne i krivične posledice mogu da očekuju fizička lica koja ne plaćaju porez po ovom osnovu, kao i kako se na zakonit način mogu izbeći ove negativne posledice.

U drugom delu vebinara analizirana je mogućnost registrovanja delatnosti u formi preduzetnika ili društva sa ograničenom odgovornošću i napravljena je uporedna analiza poreskih opterećenja ove dve kategorije privrednih subjekata. Takođe je bilo reči i o mogućnosti osnivanja doo i zasnivanja radnog odnosa u svom doo, u cilju korišćenja poreskih olakšica po osnovu zapošljavanja.

Predavači, Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", i Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" na vebinaru su obradili sledeće teme:

  • Opšte napomene o oporezivanju prihoda rezidentnih fizičkih lica
  • Obaveza podnošenja poreske prijave i način obračuna i plaćanja poreskih obaveza po osnovu prihoda iz inostranstva (oporezivanje frilensera)
  • Prekršajna i krivična odgovornost u slučaju neplaćanja poreskih obaveza
  • Moguće pravne forme registrovanja delatnosti
  • Uporedna analiza poreskog opterećenja preduzetnika i doo (da li je bolje osnovati doo ili se registrovati kao preduzetnik)
  • Prednosti i mane obavljanja delatnosti u formi preduzetnika (poseban osvrt na tzv. test samostalnosti)
  • Mogućnost plaćanja poreza na paušalni prihod
  • Osnivanje doo i zasnivanje radnog odnosa kao mogući oblik poreske optimizacije

Učesnici vebinara imali su priliku da se upoznaju sa poreskim obavezama koje rezidentna fizička lica imaju po osnovu prihoda koje ostvaruju u inostranstvu, kao i sa mogućnošću da se na zakonit način izbegne prekršajna ili krivična odgovornost kroz samoinicijativno prijavljivanje ovih prihoda.

Takođe, učesnicima vebinara bilo je omogućeno i da se kroz uporednu analizu upoznaju sa različitim poreskim tretmanom preduzetnika sa jedne, i društva sa ograničenom odgovornošću, sa druge strane.

Na osnovu ovih objašnjenja predmetna lica moći će bolje da sagledaju mogućnosti poreskog optimizovanja svojih prihoda.

Vebinar je, pre svega, bio namenjen fizičkim licima (tzv. frilenserima) koja ostvaruju prihode od lica iz inostranstva, ali i svim drugim subjektima koje zanima primena Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.).

Izvor: Redakcija, 12.11.2020.