Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odbačene inicijative za ocenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te obavezna vakcinacija dece i kazne za roditelje koji odbijaju da imunizuju svoju decu i dalje ostaju na snazi


Ustavni sud Srbije odbacio je inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti zakonskih odredbi koje se odnose na obaveznu vakcinaciju dece i odraslih, jer smatra da inicijatori nisu potkrepili svoje tvrdnje, niti su one ustavno pravno utemeljene.

Inicijatori postupka tražili su da se utvrdi da nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) pojedine zakonske odredbe kojima se nalaže obavezna vakcinacija, pogotovo dece pred upis u školu tvrdeći da im se na taj način uskraćuje pravo na izbor, kao i da nisu u saglasnosti sa međunarodnim ugovorima.

U odluci, koja je u celosti objavljena na sajtu tog suda, precizira se da je Ustavni sud odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima pojedinih odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016).

Rešenje suda o odbacivanju je, kako se dodaje, upućeno učesnicima u postupku.

Inicijative su odbačene jer je Ustavni sud: "polazeći od prethodno detaljno izvršene analize osporenih odredaba Zakona, sa stanovišta svih bitnih navoda inicijatora, našao da iznetim razlozima u inicijativama nije potkrepljena tvrdnja da ima osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba Zakona", navodi se u odluci.

Na ovaj način Ustavni sud je konačno odlučio o podnetim inicijativama, napominje se u odluci.

Zbog toga je takođe odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu osporenih odredaba Zakona.

Izvor: Vebsajt Politika, 10.11.2017.
Naslov: Redakcija