Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Usvojen Protokol o rešavanju materijalnog položaja zaposlenih u prosveti


Vlada Republike Srbije usvojila je Protokol radi rešavanja materijalnog položaja i uslova rada zaposlenih u prosveti, koji ima za cilj da se početna plata nastavnika, odnosno zaposlenog sa sedmim stepenom stručne spreme izjednači sa prosečnom platom u Republici Srbiji do 1. januara 2025. godine.

U protokolu su navedeni, između ostalog, dosadašnji napori Vlade Srbije - plata zaposlenima u prosveti u januaru ove godine povećana je za 12,5 odsto, u septembru za 5,5 odsto, a planirano je i povećanje plata zaposlenima u prosveti u iznosu od 10 odsto od januara 2024. godine.

Ovim protokolom, takođe, predviđena je i obaveza za reprezentativne sindikate da sa danom potpisivanja tog dokumenta prestaju i razlozi za štrajk u prosveti.

Vlada je usvojila Uredbu o kategorizaciji državnih puteva kojom su dopunjeni novi autoputevi kao državni putevi prvog A reda.

Reč je o putevima: A 6 Novi Sad–Zrenjanin–Beograd i A 7 Kuzmin–Sremska Rača–državna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Sremska Rača, A 8 Ruma–Šabac i A 9 Bubanj Potok–Pančevo–državna granica sa Rumunijom), dok su privremeno kategorisani državni putevi broj 474 i 475 kao državni putevi II B reda (petlja Beograd–petlja,,Mostar”–petlja Bubanj potok–,,auto-put kroz Beograd” i Novi Beograd (Vojvođanska ulica)–petlja Surčin Jug.

Na sednici je usvojena i izmenjena Odluka o proglašenju linija u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju koja se odnosi na Aerodrom “Konstantin Veliki” u Nišu i Aerodrom “Morava” u Kraljevu.

Donošenjem ove odluke stekli su se uslovi da se pokrene postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđača koji će u periodu do četiri godine obavljati redovan avio-prevoz ka ukupno deset destinacija.

Donošenjem odluke omogućeno je obavljanje redovnog avio-prevoza na linijama koje nisu komercijalno isplative, a koje su od značaja za privredni i društveni razvoj Republike Srbije.

Linije na kojima je obavljanje redovnog avio-prevoza proglašeno javnim interesom su određene na osnovu inicijativa koje su dostavile lokalne samouprave Grad Niš, Grad Kraljevo i Grad Čačak.


Izvor: Vebsajt Vlade, 12.10.2023.
Naslov: Redakcija