Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O RADNOM ANGAŽOVANJU ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA: Poslodavac ne može da angažuje radnike preko sistema više od 180 dana u toku godine. Takođe, sabiraju se dani angažmana preko sistema i PP ugovora. U slučaju da otpusti radnika sa Ugovorom o radu, pa ga angažuje preko sistema, predviđen je protok od najmanje tri meseca kako bi se sprečile zloupotrebe


Ako planirate da angažujete ženu na nekoliko dana da vam čuva dete ili radnika da vam sutra oreže voćnjak, a želite da ih brzo, na klik, elektronski prijavite, nećete moći da ih angažujete duže od 15 dana u toku meseca, ili najviše 120 dana godišnje, predviđeno je Nacrtom zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima.

U slučaju angažovanja radnika u građevinarstvu i turizmu preko pojednostavljenog sistema elektronske prijave, taj rok je skraćen i iznosi 90 dana godišnje kod jednog poslodavca, predviđeno je Nacrtom zakona.

NALED smatra da pozitivno iskustvo sa pojednostavljenom elektronskom prijavom sezonaca u poljoprivredi može da posluži kao model za smanjenje sive ekonomije i neformalnog rada u drugim sektorima. Međutim, sindikati i neke organizacije oštro se protive ocenjujući da je ovo način da neke kategorije poslova večno ostanu povremeni poslovi, bez sigurnijeg ugovora o radu.

Ovim Nacrtom, u svim delatnostima tačno su predviđene kategorije poslova za koje poslodavac može elektronski da prijavi radnike samo za dane angažmana. Taj trošak za poreze i doprinose iznosi oko 355 dinara.

U poljoprivredi, u kojoj se elektronska prijava sezonaca već primenjuje, precizirano je da će prijava na dan biti moguća na poslovima: priprema zemljišta, sadnja, orezivanje, branje, čišćenje, sortiranje, pakovanje.

U kućnim i pomoćnim poslovima možete prijaviti radnika na poslovima: čuvanje dece, starijih lica, čišćenje kuća i zgrada.

U građevinarstvu, poslodavac može preko informacionog sistema na dan da angažuje radnike na poslovima: ograđivanje gradilišta, utovar i istovar, prenošenje materijala, ručni iskop zemlje do 1 metra.

Angažovanje radnika na ovaj način je omogućeno i za posao turističkog vodiča, turističkog pratioca i hostese.

U slučaju većeg broja gostiju za svadbe, utakmice i slične događaje, ugostitelj može samo za dane angažmana da prijavi šankere, konobare, kuvare, perače sudova i dostavljače hrane, navodi NALED.

Poslodavac ne može da angažuje radnike preko sistema više od 180 dana u toku godine. Takođe, sabiraju se dani angažmana preko sistema i PP ugovora.

U slučaju da otpusti radnika sa Ugovorom o radu, pa ga angažuje preko sistema - predviđen je protok od najmanje tri meseca kako bi se sprečile zloupotrebe.

Takođe, poslodavci ne mogu da angažuju neograničen broj radnika preko sistema u građevini i turizmu i ugostiteljstvu jer su predviđene kvote.

Zakon omogućava i angažovanje stranih radnika kojima nije potrebna viza za rad u Srbiji.

Radnik prijavljen preko ovog sistema ima pravo na ograničeno radno vreme i dnevne i nedeljne odmore, pravo na posebnu zaštitu trudnica, porodilja i maloletnih lica, pravo na bezbednost i zdravlje na radu, pravo na novčanu naknadu, prava iz PIO i osiguranje u slučaju povrede na radu a zdravstveno se zadržava.

Dodatno, radno angažovanom se ne obustavlja novčana naknada za slučaj nezaposlenosti, niti se briše sa evidencije nezaposlenih, niti gubi druga socijalna primanja, što važi u slučaju ugovora o privremeno-povremenim poslovima, navode u NALED-u. To je bio i razlog zašto su radnici dosad odbijali da sklope PP ugovore sa poslodavcem.

U odnosu Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018), koji se primenjuje u poljoprivredi, novina je obaveza poslodavca da pisanim putem obaveštava radnika o dogovorenim uslovima rada preko informacionog sistema, ističu u NALED-u.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 04.10.2021.
Naslov: Redakcija