Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENI ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI: Direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja može biti lice koje ispunjava uslove utvrđene odredbama Zakona o kulturi


Primena Zakona o muzejskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021) počeće 17. oktobra 2021. godine, izjavio je ministar za brigu o porodici i demografiju Radomir Dmitrović.

Dmitrović je objasnio da je cilj Zakona o izmeni Zakona o muzejskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021) usklađivanje sa Zakonom o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), u kontekstu dela zakona kojim se regulišu uslovi koje treba da ispunjava direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja.

U Zakonu o kulturi je utvrđeno da kandidati za direktore ustanova moraju imati visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi, dok se ostali uslovi za izbor kandidata za direktora ustanove utvrđuju statutom ustanove.

S druge strane, u Zakonu o muzejskoj delatnosti predviđeno je da direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja, pored uslova utvrđenih odredbama zakona kojima se uređuje oblast kulture, može biti lice koje ima položen stručni ispit i najmanje pet godina rada u muzejskoj delatnosti.

To rešenje, kako se navodi u zakonskim izmenama, može izazvati probleme u praksi sprovođenja javnih konkursa za izbor direktora muzeja, jer bi moglo dovesti do toga da se u nekim slučajevima primenjuje navedena odredba Zakona o muzejskoj delatnosti, a u nekim odredbe Zakona o kulturi kojima su za direktora predviđeni uslovi visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva.

Po novom rešenju, direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja može biti lice koje ispunjava uslove utvrđene odredbama Zakona o kulturi.

Izvor: Vebsajt Vlade, 07.10.2021.
Naslov: Redakcija