Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Za vreme rada u inostranstvu ne obustavlja se isplata penzija


Penzioneri koji u Srbiji primaju dve penzije – deo domaće i deo inostrane često su u nedoumici da li će ostati bez primanja ukoliko nastave da rade, bilo u zemlji, bilo kod inostranog poslodavca. Tačnije, da li će im inostrani penzijski fond ukinuti isplatu dok rade u svojoj zemlji ili pak srpski dok ponovo rade u inostranstvu.

Iz neznanja i bojazni da će biti sumnjivi ako pitaju fond, starosni penzioneri ponovo angažovani pristaju da rade na crno, to jest da im poslodavac daje novac na ruke.

To, međutim, po srpskim zakonima uopšte nije potrebno. Sve može legalno.

Upravo je tu nedoumicu rešio i penzioner koji ima više do 65 godina, ali ga je poslodavac iz Italije pozvao da se ponovo zaposli jer mu treba provereni majstor za obuću.

Budući da je i dalje u snazi, kako kaže, i da može da radi, prihvatio je poziv, ali nije bio siguran da li treba da se prijavi PIO fondu u Srbiji i da im kaže da neće biti tu, da se zaposlio u Italiji, a da pri tome već prima i deo nemačke penzije.

Ne bi, kaže, da u Italiji radi na crno zbog kazni, a ne bi ni da ostane bez dela srpskih primanja, ma kolika ona bila.

Upitani da li u slučaju ponovnog zaposlenja u inostranstvu prestaje isplata jedne od dve penzije (inostrana ili srpska) dok starosni penzioner radi, u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje objašnjavaju da se "prema propisima Republike Srbije, od 1. januara 2015. godine ne obustavlja isplata penzije za vreme rada u inostranstvu".

Izuzetak može biti samo ukoliko su propisi te strane zemlje takvi da predviđaju da se tokom novog zaposlenja privremeno obustavlja isplata inostrane penzije.

Dakle, ukoliko je penzija ostvarena primenom međunarodnog ugovora, ako se korisnik penzije zaposli, inostrani organ može da obustavi isplatu penzije ostvarene kod tog organa ukoliko je to predviđeno njegovim propisima.

Inače, korisnik starosne penzije može bez ograničenja ponovo ući u osiguranje (da se zaposli) po ugovoru o radu, ugovoru o delu, autorskom ugovoru i da prima penziju.

Prema članu 121 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US i 86/2019), korisnik starosne penzije ili prevremene starosne penzije koji se zaposli na teritoriji Srbije, to jest obavlja samostalnu delatnost po osnovu koje je obavezno osiguran na teritoriji republike, ima pravo po prestanku tog zaposlenja, to jest obavljanja te samostalne delatnosti, na ponovno određivanje penzije ako je bio u osiguranju najmanje godinu dana.

Ponovno određivanje penzije fond obavlja na zahtev korisnika. Pravo na povoljniji iznos penzije pripada od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva. Zahtev se podnosi na odgovarajućem obrascu, koji se može dobiti na šalteru filijale fonda ili odštampati, s tim što je fond dužan da korisniku prava utvrdi povoljniji iznos penzije.

Kada je reč o međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju, Srbija je potpisala sporazume sa 29 zemalja sveta. Ovim sporazumima uređuje se priznavanje radnog staža i isplate penzija. Cilj međunarodnih sporazuma jeste da se lakše ostvare prava, kao i da se korisnicima umanje troškovi.

Svi oni koji su radili u inostranstvu treba da podnesu molbu Fondu PIO prema mestu prebivališta. Zahtev podnet u jednoj državi smatra se zahtevom za penziju u svim državama u kojima osiguranik ima staž.

Inače, srpski PIO fond šalje više od 61.000 penzija u inostranstvo, a oko 200.000 penzionera u Srbiji prima penziju iz neke strane zemlje.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 09.10.2020.
Naslov: Redakcija