Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA: Propis će biti usklađen sa Medijskom strategijom i Akcionim planom za njeno sprovođenje


Predlog novog Zakona o javnom informisanju i medijima mora biti u skladu sa usvojenom Medijskom strategijom i oko toga “nema kompromisa”, navodi se u odgovoru predsednice Vlade Ane Brnabić medijskim udruženjima koja su izrazila zabrinutost dosadašnjim radom na izradi tog zakona.

Kako se navodi u saopštenju predsednika Komisije za istraživanje ubistava novinara Verana Matića, Brnabić je navela i da će o tome razgovarati sa resornim ministarstvom, kao i da će se lično uključiti u radnu grupu za izradu tog zakona, ukoliko za tim bude potrebe.

Matić je naveo i da je ministarska za kulturu i informisanje Maja Gojković reagovala na dopise zakazivanjem sastanka sa predstavnicima udruženja i asocijacija, potpisnika saopštenja, koji će biti održan u utorak, 14. septembra.

Medijska udruženja i asocijacije saopštila su da su se Vladi Republike Srbije i Ministarstvu kulture i informisanja izrazili zabrinutost dosadašnjim radom radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima.

U dopisima Vladi i ministarstvu, između ostalog, istakli su da novi predlozi Radne grupe za izradu tog zakona odstupaju od ranije donete Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020), sa kojom su se ta udruženja složila, kao i od Akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina, u periodu 2020-2022. godina ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020).

Izvor: Vebsajt Danas, 07.09.2021.
Naslov: Redakcija